Oksekød fra naturpleje på Læsø skal sælges i netbutik.

31. juli 2014   |   Fresh Food People Aps  |  Flere pressemeddelelser

Kattegat-øen Læsø er kendt for sin produktion af fødevarer af høj kvalitet. Som en del af visionen om fortsat at udvikle øens image inden for fødevareproduktion, har en betydelig del af øens kvægbønder, samlet i den lokale Læsø Natura-2000 Lodsejerforening F.m.b.a. i partnerskab med Læsø kommune og Naturstyrelsen, valgt Danmarks Naturfødevareportal ”www.freshfoodpeople.dk” som partner til at udvikle, markedsføre og distribuere det oksekød, som produceres på øens Natura-2000 udpegede arealer.

Læsø Natura-2000 Lodsejerforening F.m.b.a. udfører naturpleje på ca. 1.500 hektar af øens følsomme natur ved afgræsning, hvilket sker i partnerskab med lodsejere på øen, Læsø kommune og Naturstyrelsen. På sigt forventes der så stor tilslutning til foreningen, at ca. 3.200 hektar værdifuld natur kan blive afgræsset. Foreningen har valgt Fresh Food People ApS, fordi man ønsker at udvikle sit eget varemærke for øens oksekød, og fordi man ønsker at sikre, at det helt unikke kødprodukt som det øens kvæg producerer, ikke forsvinder i mængden af standardprodukter som findes på markedet.

Formanden for Lodsejerforeningen Henning Malmmose Johansen, siger; ”Vi har et rigtigt attraktivt produkt, som er produceret bæredygtigt og med fokus på dyrevelfærd, og så er vores oksekød helt utroligt velsmagende på grund af de mange urter, mineraler og salte, som dyrene får naturligt, når de græsser ude på engene. Det vil vi gerne fortælle forbrugerne om, og derfor har vi valgt at gå nye veje i vores afsætning og markedsføring. Vi vil også gerne sikre, at de mange gæster som besøger os om sommeren kan købe vores produkter hele året. Det sikrer vi med aftalen med Fresh Food People.”

Fresh Food People
Hjemmesiden www.freshfoodpeople.dk blev lanceret for kort tid siden. På hjemmesiden kan forbrugeren købe oksekød, fisk, lam og andre ferske produkter af topkvalitet direkte fra producenter over hele landet.

Direktør i Fresh Food People ApS, Christian Christensen, glæder sig over aftalen med Læsø. Han siger; ”Det er ikke nogen hemmelighed, at Læsø har været et ønskeprojekt for os. Mange anderkender allerede øen for den lokale produktion af fødevarer, og det gør produkterne lettere at markedsføre. Samtidig er øen et sted, som mange holder af at besøge - og nu kan man købe oksekødet fra øens naturarealer året rundt via www.freshfoodpeople.dk . Det er vi sikre på, at mange vil benytte sig af.”

Unikt natur
Kun 5% af Læsø er bebygget - resten er enestående natur, bestående af naturtyper som klitheder, hedemoser og strandenge, som er sjældne i resten af landet.

Projektleder Hans-Henrik Jørgensen fra Naturstyrelsen er også glad for aftalen med Fresh Food People. Han fortæller; ”Lokale lodsejere har sammen med LIFE+ projektet udført, og vil indtil afslutningen i 2017 udføre, et meget stort arbejde med en lang række naturpleje aktiviteter – bl.a. rydning af bevoksninger, etablering af hegn, indkøb af husdyr - der sammen med etableringen af Lodsejerforeningen samlet vil sikre øens Natura-2000 områder for fremtiden. Alene herved kan de betydelige strandenge, heder og klitarealer bevares og stadig tiltrække store mængder vade- og andefugle i yngle- og træktiden. Naturen på Læsø er helt enestående, og det er særdeles glædeligt, at den også vil kunne opleves fremover samtidig med, at produktion af bl.a. oksekød nu kan skabe ny udvikling på øen”, slutter han.

Øget produktion
Produktionen af kødkvæg på Læsø skal udvides væsentligt i de kommende år, da store dele af øen er Natura-2000 arealer, som kræver afgræsning. Læsø kommune og Naturstyrelsen har med et EU LIFE+ projekt til ca. 16 millioner kroner målrettet arbejdet på at sikre afgræsning af disse arealer. Det er estimeret, at op mod 2500 stykker kvæg, får og heste skal afgræsse arealerne på øen i fremtiden for at sikre dem imod tilgroning.

Oksekødet fra kvæget på Rønnerne kan allerede nu bestilles på www.freshfoodpeople.dk.

 

Kontakt:

Fresh Food People ApS
Direktør, Christian Christensen
M: 2247 7531

Læsø Natura-2000 Lodsejerforening F.m.b.a
Formand, Henning Malmmose Johansen
M: 2022 1159

Naturstyrelsen
Projektleder, Hans-Henrik Jørgensen
M: 2161 8310