Ølkvalitet og ærlighed!

26. november 2010   |   Danske Ølentusiaster  |  Flere pressemeddelelser

- Danske Ølentusiaster opfordrer alle bryggerier til at spille med åbne kort!

På baggrund af en artikel i onsdagens udgave af dagbladet Politiken har den danske – og sydsvenske – presse i dag i sjælden grad boblet over med øl. Vinklen har tydeligt været den, at en stor del af de danske mikrobryggerier ”snyder på vægten” og sælger udenlandske øldråber forklædt som danske.

I Danske Ølentusiaster undrer det os, at det i et par medier bliver udlagt til at Danske Ølentusiasters landsformand skulle have den holdning, at stort set alle danske (mikro-) bryggerier skulle snyde med produktionsstedet. Dette har intet på sig.

Desuden er der absolut intet nyt i denne ”sag”. At danske bryggerier – store som små - har fået deres øl brygget på andre bryggeriers anlæg, i såvel ind- som udland, har fundet sted i mange år. Årsagerne er mange og forskellige: det handler om kapacitet, økonomi og kvalitet. Og for nogle bryggerier med danske aner er det primære marked måske slet ikke Danmark men udlandet. På denne måde følger de danske mikrobryggerier fuldstændig de samme markedsprincipper, som de store globale bryggerigrupper har gjort i årevis.

Lad os slå helt og entydigt fast, hvad Danske Ølentusiasters holdning er til denne produktionsform:

Danske Ølentusiaster mener, at det helt og aldeles er op til det enkelte bryggeri selv at bestemme, hvor det er mest ideelt at få brygget sit øl. Om det er i egne kedler eller hos et andet bryggeri – dansk eller udenlandsk. For os er det kvaliteten af øllet, der betyder noget – ikke brygstedet. Men vi vil, endog meget stærkt, opfordre alle bryggerier til at spille med helt åbne kort og lade det fremgå af hver enkelt øls etiket, hvor lige netop denne øl er brygget – både brygsted og land. Giv forbrugeren muligheden for at træffe et valg!

Denne holdning er ikke ny! Danske Ølentusiaster har som forbrugerorganisation altid haft den holdning, at bryggerierne skal markedsføre deres produkter på en ansvarlig måde. Herunder også det at angive hvor de enkelte øl er produceret.

Selv om lovgivningen for nuværende kun kræver, at der på etiketten skal stå ”Produceret i EU”, så mener Danske Ølentusiaster, at det vil klæde alle producenter at tage deres forbrugere seriøst nok til, at de også er ærlige overfor dem. Helt ærlige!! Derfor tager vi også afstand fra idylliserende markedsføring, som foranlediger forbrugeren til at tro, at en øl er produceret ”henne om hjørnet”, når sandheden er, at det kommer fra et stort bryggeri i udlandet. Det er ikke ærligt i vores optik. Det er vildledende.

Der produceres fremragende øl i Sverige, Norge, Skotland, Belgien og Polen – akkurat som i Danmark. Og hvis danske bryggerier vælger at henlægge deres produktion – eller dele deraf – dertil, så er det helt deres egen sag. Men åbenhed og ærlighed fremmer forståelsen og respekten mellem producent og ølforbruger.

Danske Ølentusiaster er på ingen måde interesserende i at begrænse bryggeriernes muligheder for at tjene penge i et globalt marked, men vi vil kæmpe for en ærlig markedsføring og ærlige etiketter.

Bo L. Jensen
Landsformand
Danske Ølentusiaster


Yderligere oplysninger ved henvendelse Danske Ølentusiasters

Landsformand
Bo L. Jensen, bo.jensen@ale.dk tlf. 28 19 17 13 eller

Pressekontakt
Anne-Mette Meyer Pedersen anne-mette.meyer@ale.dk tlf. 61 30 17 62


Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:

Danske Ølentusiaster er uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation. Foreningen har over 9.000 medlemmer fordelt på 53 lokalafdelinger over hele landet. Vi arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper, oplyser og skaber debat om øl, støtter og stimulerer håndbrygning og dansk bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling samt varetager forbrugernes interesser.

Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems Kontaktudvalg samt i European Beer Consumers Union (EBCU). Endvidere udgiver vi Danmarks største magasin om øl, ØLentusiasteN. Læs mere på ale.dk.

Kontaktperson:

Bo L. Jensen

28 19 17 13

bo.jensen@ale.dk

Afsender:

Danske Ølentusiaster

Kirkeskovvej 1
4660 Store Heddinge

45 82 34 00

sekretariat@ale.dk

http://ale.dk