Landsretsdommer politianmeldt

26. januar 2018   |   J Consult  |  Flere pressemeddelelser

Landsretsdommer Henrik Gunst Andersen er blevet politianmeldt pga. sin dobbeltrolle i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og Psykiatrisk Ankenævn. Først afviste han en sag i Patientklagenævnet, derefter afviste han anken over selv samme sag i Psykiatrisk Ankenævn.

Den verserende konflikt mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og den danske lægestand har taget en helt uventet drejning, med seneste afsløring fra konsulent og designvirksomheden Lord B CSR. “Det er rart at se, at vores dybdeborende undersøgelse af Styrelsen for Patientsikkerheds juridiske maskinrum har kunnet hjælpe vores klient og skabe basis for en sådan politianmeldelse,” siger CSR konsulent Hans-Henrik Juhl.

Ifølge direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne Marie Vangsted, der deltog i DR’s artikel fra 15.2.2017, skulle der dengang have været rettet op på Styrelsens historiske udfordringer i forbindelse med tilsidesættelse af patientsikkerheden. Men allerede i starten af 2017, havde Lord B foretaget undersøgelser der kunne afdække urent trav i forvaltningen af en af Styrelsens sager. “Personer med kvalificerede privilegier som Landsretsdommer Henrik Gunst Andersen er ved bijobberi i Styrelsen for Patientsikkerhed ikke beskyttet af selvsamme frihed, så det er godt at sagen ikke stoppes af sådanne ærgerlige formalier. At dommeren ikke kender til loven, fritager ham ikke for skyld,” udtaler Juhl.

Kontaktperson:

Hans-Henrik Juhl

5127 4152

hh@lordbcsr.com

Afsender:

J Consult

Vårkjærvej 22
8260 Viby J

5127 4152

info@lordbcsr.com

https://twitter.com/LordBCSR