Den nye gymnasiereform har ændret hf-uddannelserne bemærkelsesværdigt

13. november 2017   |   Gentofte HF  |  Flere pressemeddelelser

Hvert år begynder i gennemsnit cirka 9.000 unge og voksne i Danmark på en toårig hf-uddannelse, hvor ca. 4000 af dem ender med den lyseblå hue på hovedet. I august 2017 trådte en ny reform i kraft, som har ændret en del på uddannelsen og dens struktur.

Hf-uddannelsen er, som den altid har været, en toårig gymnasial uddannelse, som har til formål at forberede de unge på en videregående uddannelse ligesom de andre tre gymnasiale uddannelser. Den centrale forskel, som den nye reform har medført ligger i, at hf-uddannelsen nu bliver mere orienteret mod professionsbacheloruddannelserne. Undervisningen har altså til formål at rette sig mod denne type uddannelse, og skal hjælpe eleverne på vej til at træffe det rigtige uddannelsesvalg. Hf-uddannelsen giver dog stadig eleverne mulighed for efterfølgende at læse på en universitetsuddannelse, men det kræver, at de vælger den udvidede fagpakke i deres hf-forløb. Desuden kan elever nu begynde på en hf allerede efter 9. klasse, og ikke først efter 10. klasse eller senere.

Fagpakker giver mulighed for at specialisere eleverne mod bestemte uddannelser

De såkaldte fagpakker, som blev indført i august 2017, giver eleverne mulighed for at specialisere sig og tone deres hf imod deres interesser og uddannelsesdrømme. Fagpakkerne retter sig ikke efter en bestemt uddannelse, men nærmere efter et specielt område, såsom sundhed, teknik, design og pædagogik, som leder mod flere forskellige uddannelser. ”Undervejs snakker vi selvfølgelig med eleverne om, hvad der interesserer dem, og hvad de drømmer om, i forhold til at vejlede dem til hvilken fagpakke de skal vælge”, fortæller Anders Wind fra Gentofte HF, som har disse fagpakker.  Selvom eleverne selv kan vælge mellem fagpakker efter interesse, er der dog stadig obligatoriske fag, som de skal igennem. Dansk A, Engelsk B og matematik C er obligatoriske fag, og derudover skal eleverne have både en naturvidenskabelig faggruppe og kultur- og samfundsfagsgruppe, samt et kunstnerisk eller idrætsorienteret c-niveau fag.


Hf-uddannelsen er nu delt op i semestre, ligesom de fleste videregående uddannelser, og det er så på tredje semester, at eleverne skal have valgt en fagpakke, der målretter deres uddannelse imod et bestemt område. De elever, der ønsker at begynde på en universitetsuddannelse eller en anden lang uddannelse efter deres hf, skal dog vælge en udvidet fagpakke, der giver dem 8 timer ekstra skole om ugen, hvilket svarer til 250 ekstra timer i alt.

Projektforløb og praktikforløb giver eleverne en smagsprøve på fremtidige jobmuligheder

”Det vigtigste ved den nye reform er, at vi har fået åbnet op over for omverden på en hel ny måde. Med det mener jeg, at eleverne nu har mulighed for at få en smagsprøve på, hvad der venter dem i fremtiden via praktikforløb på videregående uddannelser eller på arbejdspladser.” siger Anders Wind fra  Gentofte HF, som især har elever fra Gentofte, Lyngby og København.


I praktikforløbene og projektforløbene skal eleverne løse konkrete problemstillinger, som knytter sig til deres fag og fagpakker, fx på en arbejdsplads. Eleverne skal have mindst tre projektforløb og praktikforløb under uddannelsen, som til sidst vurderes af faglæreren, så eleverne på den måde får en smagsprøve både på en videregående uddannelse og eventuelle fremtidige jobmuligheder.

Kontaktperson:

Anders Wind

21167742

aw@ghf.dk

Afsender:

Anders Wind

Dahlensstræde 5
2820 Gentofte

39651103

ghf@ghf.dk

https://www.ghf.dk/