E-mail

Password

 

Pressesystemet ApS
Haslegårdsvej 8-10
8210 Aarhus V
Tlf.: (+45) 70 20 50 69


CVR: 34713316

 

  Dankort 
  Visa 
  Visa Electron 
  Master Card 
  Maestro 
  JCB 

Handelsbetingelser

 

Publiceret den 26. januar 2011

AMU Nordjylland, LO og Socialdemokratiet drøfter voksen- og efteruddannelse

Der er lagt op til drøftelser om konsekvenserne af Finansloven for 2011 samt generel erfaringsudveksling, når uddannelsesordfører for Socialdemokraterne Christine Antorini og LO-sekretær Ejner K. Holst gæster AMU Nordjylland, fredag d. 28. januar 2011.

Konsekvenser af Finansloven for 2011
På mødet skal drøftes, hvordan niveauet for voksen- og efteruddannelse påvirkes af Finansloven for 2011. Direktør hos AMU Nordjylland Lars Bo Breddam udtaler: "Der er ingen tvivl om, at den nye Finanslov påvirker niveauet for voksen- og efteruddannelse i negativ retning. Dette står i skarp kontrast til oprettelsen af de 13 landdækkende VEU-centre i 2010. Her udtrykkes fra politisk hold ønske om styrke indsatsen for livslang læring blandt såvel ufaglærte som faglærte."

Kompetenceudvikling i centrum
Netop erfaringer fra VEU-center Aalborg/Himmerlands første leveår vil ligeledes blive udvekslet på mødet. VEU-center Aalborg/Himmerland er ét af de 13 VEU-centre fordelt over hele landet, som fungerer som én indgang til voksen- og efteruddannelse.

VEU-centrene skal optimere samarbejdet mellem de lokale uddannelsesinstitutioner og forstærke den opsøgende indsats, så virksomhedernes brug af voksen- og efteruddannelser øges, og uddannelsesinstitutionerne får øget indsigt i det lokale arbejdsmarkeds behov for uddannelse. Lars Bo Breddam fortsætter: "I Finansloven 2011 har regeringen fremlagt en spareplan, der fjerner hele grundlaget for denne forstærkede kompetenceudvikling.".

Viden og inspiration
LO's og Socialdemokratiets forventninger til mødet hos AMU Nordjylland er, at få aktuel viden omkring forholdene i dag på voksen- og efteruddannelsesområdet samt inspiration til fremtidige indsatser på området.

Christine Antorini er uddannelsesordfører for Socialdemokraterne og medlem af Forsvars-udvalget, Udvalget for Forretningsordnen samt Udvalget for Videnskab og Teknologi. Christine Antorini har været valgt ind i Folketinget for Socialdemokraterne siden 2005.

LO-sekretær Ejner K. Holst indgår i LO's ledelse og deltager i uddannelses- og arbejdsmiljøpolitisk udvalg.

Besøget i Aalborg omfatter ligeledes et møde hos Tech College i Aalborg, hvor bl.a. skolepraktik og ungdomsuddannelser er temaer.

Fakta om finansloven 2011
- Reducering af VEU-godtgørelsen
- Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse
- Reducering af tilskud til kost og logi
- Reducering af befordringstilskud 
- Fuld deltagerbetaling for personer med videregående uddannelse

Fakta om VEU-center Aalborg/Himmerland
- VEU-center Aalborg/Himmerland er et samarbejde mellem udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og voksenuddannelsescentre (VUC).

- I VEU-center Aalborg/Himmerland indgår følgende institutioner: Aalborg Handelsskole, AMU Nordjylland, Erhvervsskolerne Aars, Nordjyllands Landbrugsskole, SOSU Nord, Tech College, Aalborg og VUC Nordjylland.

- AMU Nordjylland er ansvarlig for varetagelsen af VEU-center Aalborg/Himmerland.


Kontaktperson:

Direktør Lars Bo Breddam

Telefon: 96332206

lb@amunordjylland.dk

Afsender:

AMU Nordjylland

Telefon: 96332211

Sofievej 61

9000 Aalborg

aalborg@amunordjylland.dk

http://www.amunordjylland.dk

Filer og billeder