Alevierne er nu godkendt som trossamfund i Danmark

20. november 2007   |   Alevi Forbundet i Danmark  |  Flere pressemeddelelser

Alevierne er d. 25.oktober godkendt som trossamfund i Danmark.

Alevierne er nu godkendt som trossamfund i Danmark 

Alevi Forbundet i Danmark, har efter lang forberedelse udearbejdet og d.10. marts 2006 indgivet ansøgning til kirkeministeriet om at få Alevisme og vores forbund godkendt som et selvstændigt trossamfund i Danmark. Myndighederne har vurderet vores ansøgning og konkluderet at vi opfylder alle betingelserne. Og vi har med stor glæde d. 25. oktober 2007 modtaget vores officielle godkendelse. Vi deler denne stolthed og glæde med alle vore medlemmer, trosfæller, venner og offentligheden, og takker alle for deres indsats. Vi håber på og vil gøre alt for, at vores godkendelse som trossamfund i Danmark, vil positivt bedrage til og berige det trosmæssige, sociale og kulturelle liv i Danmark..

Vi er glade og stolt over, at vores tro, med sin egen fortolkning af mangfoldige trosretningers kernebudskab, igennem historiens sus, som er "kogt" og institualiseret af vores guru, Hünkar Bektaş Veli's ''de 40's gryde'', er nu officielt godkendt som selvstændigt trossamfund i DK. Vi håber og forventer, at vores godkendelse i Danmark kan medvirke til at vores søster organisation, Alevi-Bektashi Forbundet, og vores tro og lære, i sit moderland Tyrkiet, som er stadig under undertrykkelse og massiv assimilation og ikke er lovlig anerkendt af tyrkiske myndigheder, snart også bliver officielt anerkendt/godkendt som selvstændigt trossamfund i Tyrkiet.  Så vores trosfæller kan også opleve denne glæde..

Efter dansk lov, får vi følgende rettigheder, som godkendt trossamfund i Danmark: 1- Ret til at kunne foretage vielser med borgerlig gyl­dighed. 2- Tilladelse til at få overladt en del af en folkekirkelig kirkegård til eget brug eller anlægge egen begravelsesplads. 3- Opnå opholdstilladelse til udenlandske "præster" (dede). 4- Lovligt beskyttelse som religionssamfund. 5- En række fritagelse for skat og skatte-fradragsret for yder til trossamfundet.  6- Mulighed for at opnå støtte fra tips­mid­lerne gennem Kul­turministeriet. 7- Høringsret ifm., etiske, religiøse spørgsmål..  Vi bor, arbejder og betaler skat i Danmark, og fleste af os har nu dansk statsborgerskab. Som et godkendt trossamfund har vi nu ret til og i den kommende tid, alt efter behov og ønsker fra vores medlemmer, vil gøre brug af de rettigheder som dansk lovgivning nu engang giver, på lige fod med alle andre anerkendte eller godkendte trossamfund i Danmark, og tjene vores samfund og menneskeligheden.

Som alevitro og samfund har vi indtil dato ikke oplevet problemer ift., at dyrke vores tro eller modsætninger, konflikter ift., at blive integreret i det danske samfund.  Alevisme i sin opbygning er ikke en tro der har mange daglig personlige eller fælles bøn/ritualer.. At kende sig selv, behandle andre, som du selv vil behandles er vores daglige "bøn".. Daglig sociale, kulturelle, dannelsesmæssige liv, at arbejde for at blive et dannet menneske ""kamili insan"" er en vigtig del af vores tro. Ift. vores tro betragter vi mennesket og alt liv "can" som helligt, og derfor er imod alle former for vold, terror, krig mv.  Vi er ikke missionerende, og har ingen ambitioner om at udrede vores tro i Danmark eller ude i Verden… Som Alevi trossamfund er vi tilhænger af mest mulig verdslighed, hvor religiøse liv, aktiviteter mv. ikke dominerer offentlige rum, men er en privat sag..  

Vores formål er at live efter vores tro og overbevisning.. Indtil dato har vi ikke udøvet noget over for andre, som vi ikke selv ønsker at opleve. Som alevier ønsker vi, at dele alt hvad der er godt for menneskeheden. Vi vil gøre vores, for at vi mennesker uden at undertrykke eller blive undertrykt, kan få et godt og lykkelig liv sammen, i fred og fordragelighed, med respekt for hinanden " "paradiset" her på menneskets jord.

I anledning af vores godkendelse som trossamfund i Danmark, vil det glæde os, at invitere alle vores venner og pressen til en lille reception og pressemøde, på lørdag d. 17. nov. 2007 kl. 13.oo, på Nørrevangsskolen Rosenkildevej 88, 4200 Slagelse.. Vores lokale afd., i Slagelse er været ved et lettere traktement, alevi musik og semah-dans.

(Yderligere information om Alevisme mv. kan findes på vores hjemmeside www.alevi.dk )

Med venlig hilsen.

pfv.

Formand, Feramuz Acar

Kontaktperson:

Feramuz Acar

40968878

info@alevi.dk

Afsender:

Alevi Forbundet i Danmark

Glentevej 1,
8900 Randers

40968878

info@alevi.dk

http://www.alevi.dk