Virksomheder får ikke fuld valuta for kursuspengene

09. oktober 2017   |   Teglkamp & Co.  |  Flere pressemeddelelser

Anvendelse af ny viden har hårde vilkår ude i organisationerne. Der mangler tid, øvelse og opfølgning fra ledelsen.

 

Anvendelse af ny viden har hårde vilkår ude i organisationerne: Der mangler tid, øvelse og opfølgning fra ledelsen, udtaler Anne Tang Thomsen, konsulent i Teglkamp & Co.

I sommeren 2017 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, om vi får nok ud af den viden, vi får på uddannelse/kurser, og her kan vi se, at der er stadig et stykke vej før virksomhederne får ’fuld valuta’ for uddannelsespengene.

 

Det lærte bliver ikke brugt i tilstrækkelig grad

Hver 6. af de adspurgte bruger 'slet ikke' eller i 'mindre grad' det lærte, mens næsten hver anden bruger det i 'nogen grad'.

Et par vigtige årsager til, at det nye ikke bliver brugt, fremgår af kommentarer fra nogle af deltagerne i undersøgelsen: Jeg ’har ikke fået tildelt en opgave indenfor området' eller 'Jeg har ikke haft tid til at bruge det’.

 

Lederne følger ikke op på medarbejdernes efteruddannelse

En anden væsentlig årsag til, at ny viden ikke bliver brugt eller bliver brugt ’forkert’ er, at der ikke bliver fulgt op på efteruddannelse, medarbejderne mangler bl.a. opbakning til at bruge det nye og til at bryde med gamle vaner og rutiner.

Selvom ledelsen i undersøgelsen karakteriseres som positive overfor uddannelse og ser det som en vigtig, strategisk ledelsesopgave, så oplever 2 ud af 3 af de adspurgte, at ledelsen ’slet ikke’ eller kun ’i mindre grad’ følger op på deres efteruddannelse.

 

Der er ikke en kultur for at anvende ny viden

Både i forhold til opfølgningen og i forhold til generelt at arbejde strategisk med ny viden, er der et stort forbedringspotentiale i organisationerne.

Næsten hver 4. svarer, 'slet ikke' eller i 'mindre grad' til spørgsmålet, om ’det der naturligt at bruge ny viden hos os’.

Kommentar fra en af deltagerne i undersøgelsen: 'Vi mangler meget ofte et implementerings- og fastholdelses- aspekt, når vi lukker ny viden ind i organisationen’.

 

Jeg ved, hvad jeg vil - og jeg går efter det' – mød kursisten anno 2017

3 ud af 5 angiver, at de selv har opsøgt kurset – heraf flere mænd end kvinder.

En interessant profil dukker frem af svarerne: Kursisten, der selv styrer sit uddannelsesliv og som aktivt har bedt om at få uddannelsen frem for at være blevet 'udpeget' af fx ledelsen. Kommentar fra en deltager i undersøgelsen: Kurset ’var på eget initiativ - min nærmeste leder er ikke bekendt med min deltagelse'.

'Han' udskiller sig fra de øvrige kursister ved fx at være mere bevidst om, hvorfor han skal på uddannelse og hvad han skal bruge det til – og han bruger det lærte i højere grad end de øvrige. Til gengæld modtager han mindre opfølgning fra sin ledelse!

Anne Tang Thomsen udtaler: ”Jeg vurderer, at der her findes et spændende potentiale, både for den enkelte og for organisationen! At tage ansvar for egen læring behøver jo ikke at udelukke, at organisationen også viser interesse!

Og for de medarbejdere, som tænker, at det er længe siden, de har været på efteruddannelse, er det nok en god idé selv at være aktivt opsøgende! ”

 

Yderligere oplysninger:

Anne Tang Thomsen, Teglkamp & Co., telefon 30485590,
e-mail: att@teglkamp.dk

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført over internettet i løbet af sommeren 2017. Undersøgelsen er anonym. Der er indkommet i alt 252 besvarelser.

Om konsulenten

Anne Tang Thomsen er konsulent i Teglkamp & Co. Hun er uddannet Cand. Mag. med hovedfag i historie og har suppleret med forskellige former for konsulent- og lederuddannelser. Anne har arbejdet med læringsprocesser i hele sit erhvervsliv, som underviser i gymnasieskolen og på universitetet - og som underviser og proceskonsulent i diverse organisationer. Anne har skrevet flere artikler om læring i erhvervslivet.

Om Teglkamp & Co.

Teglkamp & Co. arbejder med udvikling af ledelse og ledergrupper. Vi arbejder ud fra perspektivet: ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at vi møder lederne på deres bane. Vi tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og bringer vores erfaringer ind et frugtbart samarbejde med ledere og ledergrupper.

Teglkamp & Co. deler gerne af sin viden og erfaring omkring ledelse. På vores hjemmeside kan man derfor finde flere end 100 artikler om ledelse og flere end 25 undersøgelser om forskellige ledelsesmæssige spørgsmål.

Se mere på www.teglkamp.dk

Kontaktperson:

Anne Tang Thomsen

30485590

att@teglkamp.dk

Afsender:

Anne Tang Thomsen

Rosenvænget 16
3400 Hillerød

21602999

ste@teglkamp.dk

http://www.teglkamp.dk