Vil lave en ny teaterlov

22. januar 2008   |   Copenhagen Business School (Center for Kunst og Lederskab)  |  Flere pressemeddelelser

PRESSEMEDDELELSE


Frederiksberg den 22. januar 2008

Vil lave en ny teaterlov

Dansk teaterliv har brug for en ny teaterlov. Det arbejde vil en selvbestaltet kommission gå i gang med nu og være færdige inden sommerferien.
- Siden den sidste egentlige teaterlov fra 1990 er alle hidtidige forsøg på at samle sig om en fuldstændig revision, løbet ud i sandet og har resulteret i det kludetæppe af lappeløsninger den nugældende lov er udtryk for. Der er behov for en teaterlov, der tænker i teaterlivets helhed og inddrager kunstens globalisering og inspireres af moderne organisationsprincipper, siger initiativtager Tom Ahlberg.
- Alle forsøg på at samle trådene til en ny samlet teaterlov - både under den forrige SR-regering og under den nuværende VK-regering er strandet, konstaterer kommissionens formand, Bjørn Lense-Møller. Den nye teaterlovskommission består af engagerede mennesker, som samtidigt er neutrale og uafhængige af teaterlivets mange miljøer. Dette kan blive en unik mulighed for at skabe bedre udviklingsmuligheder for dansk teater.

Teaterlovskommissionen har indgået samarbejde med Copenhagen Business School (Center for Kunst og Lederskab), som både vil fungere som forskningspartner og sekretariat for kommissionen.Teaterlovskommissionen består af:
Tom Ahlberg (forlagsdirektør, tidligere kulturborgmester København)
Nina Crone (filmproducent)
Charlotte Fich (skuespiller)
Litten Hansen (direktør CopyDan, tidligere formand for Dansk Skuespillerforbund og tidligere skuespilchef Det Kongelige Teater)
Bjørn Lense-Møller, formand (tidligere chef for TV-Teatret og Radioteatret, tidligere formand for Teaterrådet)
Søren Møller (formand for Statens Kunstfonds repræsentantskab, tidligere kulturrådmand Odense)

Arbejdet i kommissionen er ulønnet. Kommissionens arbejde kan følges på www.teaterlov.dk.

Den nuværende teaterlov skal senest revideres i folketingsåret 2008-2009.


Yderligere oplysninger:
Tom Ahlberg, forlagsdirektør, tidligere kulturborgmester København, 33 15 05 15
Bjørn Lense-Møller (formand), tidligere chef for TV-Teatret og Radioteatret, tidligere formand for Teaterrådet, 45 85 08 79
Ole Fogh Kirkeby, professor ved Copenhagen Business School, 38 15 37 66

Vil du vide mere:
www.teaterlov.dk

Kontaktperson:

Tom Ahlberg

20833747

tom@tom.dk

Afsender:

Copenhagen Business School (Center for Kunst og Lederskab)

Porcelænshaven 18A
2000 Frederiksberg C

38 15 36 56

heh.lpf@cbs.dk

http://www.cbs.dk/forskning_viden/institutter_centre/institutter/ckl