Videnskab og kunst finder sammen i fredet fyr

15. marts 2018   |   Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm  |  Flere pressemeddelelser

Hanstholm Fyr kommer i det kommende års tid til at lægge lokaler til fire kunstnere og fire videnskabsfolk, som hver skal bo og arbejde to måneder i det nyrenoverede fyr. Institutionen bag projektet har nu indkaldt både kunstneriske og videnskabelige projekter.

”Jeg er stolt over, at vi har rejst midler til ikke blot at tilbyde fri bolig i to måneder, men også at yde et økonomisk tilskud til de otte projekter, som bliver udvalgt,” siger Flemming Krog Rasmussen, som er formand for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm.

Grønne penge og samskabelse
Det er Thisted Kommune, som har bevilget de 1,75 mio. kr. fra Grøn Ordning, som projektet koster. Pengene kommer til at gå til indretning af forskellige værkstedsfaciliteter, kontorer og formidlingsudstyr, samt til at drive fire kunstnerophold og fire videnskabelige ophold på hver to måneder.
Tidsplanen er lagt, så en kunstner og en videnskabsperson bor og arbejder på fyret samtidig, og der er indlagt et krav om, at de skal forsøge at lade sig inspirere af hinanden og skabe noget sammen. Efter hver tomånedersperiode skal de fremlægge for offentligheden, hvad de har arbejdet med. Bestyrelsen for Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm lægger desuden vægt på, at i hvert fald en del af projekterne skal inddrage lokalområdet på en eller anden måde.

 

Alle kunstarter og alle videnskabelige retninger
”Jeg ser frem til et spændende år, der kun kan byde på et væld af uforudseelige oplevelser,” siger projektleder Hans Stokholm Kjer, som især er optaget af at hjælpe kunstnerne og videnskabsfolkene med at finde fælles fodslag. ”Vi skaber rammerne for kunstnerisk og videnskabelig samskabelse, men vi blander os ikke i hverken metode, budskab eller indhold, når blot projekterne falder inden for den temaramme, vi har fastlagt; Menneske og Vind,” forklarer han.


”Vi er allerede i dialog med flere kunstnere, som er vante til at arbejde i sådanne residencies,” fortæller Flemming Krog Rasmussen, ”og vi regner også med, at både etablerede forskere og specialestuderende fra alle tænkelige studieretninger vil melde sig på banen.”


Fristen for indsendelse af projektforslag er for både videnskabsfolk og kunstnere er den 22. marts.


Yderligere oplysninger:


www.hanstholmfyr.dk

Projektleder Hans Stokholm Kjer – 28 14 84 03

Formand Flemming Krog Rasmussen – 23 64 46 32

 

Kontaktperson:

Hans Stokholm Kjer

28 14 84 03

kjer@kjers.com

Afsender:

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

Tårnvej 7-23
7730 Hanstholm

28 14 84 03

kjer@kjers.com

http://hanstholmfyr.dk