Vi tror ikke at krig og katastrofer ude i verden kommer til at påvirke vores arbejdspladser

18. april 2011   |   Teglkamp & Co.  |  Flere pressemeddelelser

Selvom vi dagligt fodres med billeder og reportager fra krige og katastrofer ude i lande og selvom vi rent faktisk deltager i en krig i Libyen, så forekommer det alligevel meget langt væk i forhold til vores egen dagligdag. Konsulentfirmaet Teglkamp & Co. har netop gennemført en undersøgelse af, hvorvidt vi mener, at de aktuelle begivenheder påvirker vores arbejdspladser. Således mener 8 ud af 10 at disse begivenheder slet ikke eller kun i lidt vil påvirke deres arbejdsplads. Derimod er der ikke meget tvivl om, at finanskrisen stadig fylder i virksomhederne. Således mener hver 8 ud af 10 at virksomheden vil blive påvirket af finanskrisen i meget høj grad eller nogen grad.

Af øvrige resultater fra undersøgelsen kan nævnes:

Mindre indtjening og afskedigelser som følge af finanskrisen
Deltagerne i undersøgelsen tror ikke på at konsekvenserne af finanskrisen er slut endnu. Halvdelen tror at finanskrisen fortsat vil påvirke indtjeningen i negativ retning og hver 3. regner med at der vil komme flere afskedigelser på arbejdspladsen. Ligesom aktivitetsniveauet vil være mindre, investeringer udskydes og projekter stilles i bero.

Hver 4. regner med at få mere at lave og mindre lønstigning
Hver 4. af deltagerne i undersøgelsen regner med at få mere at lave som konsekvens af finanskrisen og de stigende oliepriser. Tilsvarende forudser hver 4. også at lønstigningen bliver mindre end regnet med eller håbet på som følge af de aktuelle begivenheder, som påvirker virksomheden.

Kun hver 5. ledelse har informeret om begivenhederne
Der bliver i høj grad talt om den aktuelle situation på arbejdspladsen og primært på det uformelle plan. Således oplyser 2 ud af 3. at man drøfter situationen kollegaerne imellem. Til gengæld er ledelsen ikke meget på banen. Selvom disse temaer fylder i medarbejdernes bevidsthed er det kun hver 5. ledelse, der har informeret om begivenhedernes betydning for arbejdspladsen.

Mændene ser generelt lysere på fremtiden end kvinderne
Alle deltagerne i undersøgelsen er enige om, at det er finanskrisen, der stadig kommer til at have den største indflydelse på arbejdspladsen. Men der er kønsmæssig forskel på, hvor optimistisk eller sort deltagerne ser på fremtiden. På det personlige plan er kvinderne også mere pessimistiske end mændene. Således regner 40% af kvinderne med, at deres lønstigning bliver mindre mod kun 15% af mændene.


Susanne Teglkamp, direktør i konsulentfirmaet Teglkamp & Co., siger:
”Undersøgelsen viser, at det nok er nemmere at forholde sig til de nære ting end de store begivenheder ude i verden. Bevidstheden om finanskrisen fylder stadig meget og mange frygter tilsyneladende, at konsekvenserne af den ikke er overstået endnu. Det ser ud som om, at ledelsen godt kunne kommunikere mere omkring konsekvenserne af de aktuelle begivenheder – også hvis budskabet er, at man vurderer, at der ikke vil være nogen konsekvenser. Det vil kunne mane unødig frygt til jorden.”

Herudover synes Susanne Teglkamp også, at det er interessant at noterer sig den kønsmæssige forskel i synet på fremtiden. Kvinderne ser mere sort på fremtiden og har også mere negative forventninger til lønforhandlingerne. ”Lur mig, om ikke både mændene og kvinderne får deres forventninger opfyldt. Kvinderne får mindre lønstigninger, fordi de forventer det og mændene får højere lønstigninger, fordi de også forventer det og ser lysere på fremtiden,” siger Susanne Teglkamp. ”Det kan jo mane til eftertanke.”

Yderligere oplysninger:
Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon 48 22 11 41 / 21 60 29 99,
e-mail: ste@teglkamp.dk

Om Susanne Teglkamp
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Susanne er uddannet jurist og reserveofficer og har bred erfaring fra både den private og den offentlige sektor. Hun har bl.a. være kommunaldirektør, HRdirektør i to forskellige IT-virksomheder og har i mange år arbejdet som managementkonsulent.

Om Teglkamp & Co.
Teglkamp & Co. arbejder ud fra perspektivet: ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at vi møder lederne på deres bane. Vi tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og arbejder ud fra en praktisk tilgang til udfordringerne.
Teglkamp & Co. arbejder bl.a. med udvikling af ledere og ledergruppe, projektledelse, karriererådgivning og web-baserede analyser. Se mere på www.teglkamp.dk

Kontaktperson:

Susanne Teglkamp

48221141

ste@teglkamp.dk

Afsender:

Susanne Teglkamp

Rosenvænget 16
3400 Hillerød

48221141

ste@teglkamp.dk

http://www.teglkamp.dk