Verden står overfor en feminin revolution

16. januar 2019   |   Powerpress  |  Flere pressemeddelelser

Kvinder har i århundreder måttet underkaste sig den mandlige autoritet. Selv i dag lever kvinder efter maskuline normer i et præstationssamfund, som får mange kvinder til at gå ned med stress. Derfor har vi brug for en feminin revolution, lyder der fra heksen Monika Norah Sommer i en ny bog

”Lige siden jeg var barn, har jeg haft det vanskeligt med de sociale roller, som samfundet tildelte mig, og jeg begyndte i en tidlig alder at stille spørgsmålstegn ved de eksisterende, kulturelle overbevisninger, hvad angår vores køn.” Sådan lyder det fra Monika Norah Sommer, som kalder sig heks og nu også kan titulere sig forfatter med udgivelsen af bogen ’Den feminine revolution – vejen til din indre heks’.

Monika Norah Sommer opfordrer i sin bog kvinder til at gøre oprør mod alt det, som ikke føles naturligt, også selv om det kan betyde, at kvinder bliver opfattet som vanskelige, rebelske, provokerende, rapkæftede og feministiske.

”Jeg kræver en ændring af et mindset, der er forældet og uretfærdigt. Jeg forlanger, at vi højner bevidstheden om kvindernes betydning her i verden både individuelt og kollektivt. Jeg er nemlig overbevist om, at det vil gavne os alle uanset køn.”

Magtsyge mænd brændte kvinder på bålet
”I flere århundreder har kvinder måttet underkaste sig den mandlige autoritet og identificere sig med maskuline opfattelser af åndelige idealer. Vi er som kvinder blevet nægtet respekt omkring vores egen spiritualitet, styrke intelligens, krop og seksualitet. Vi er blevet tvunget til at tilpasse vores liv efter ideen om en maskulin gud”, påpeger Monika Norah Sommer og tilføjer, at vi skal helt tilbage til hekseforfølgelserne og kristendommens indmarch i Europa for at forstå, hvorfor kvinder stadig den dag i dag undertrykker sig selv – og bliver undertrykt.

”Synet på kvinder, og hvad vi som køn repræsenterer, ændrede sig drastisk under kristendommens tilblivelse. Da den kristne udgave af Gud for alvor begyndte at tage form, måtte kvinder undertrykke deres sande seksualitet, følelser, tanker og meninger. De måtte underordne sig de normer, som kirken tildelte dem. Kvindernes roller i samfundet blev indskrænket til jomfruer, husmødre, husholdersker, hustruer og ludere. Samtidig blev kvinder betragtet som skrøbelige og svage.”

Kvinder bliver medicineret
”Vores månedlige blødninger og cyklus har i århundreder bidraget til fortællingen om, at kvinder er ustabile og ikke i stand til at tænke rationelt, især ikke, når det gælder beslutningstagen.
Det moderne samfund betragter til stadighed kvindens naturlige drifter som uvedkommende og forstyrrende. I dag bliver kvinder medicineret – blot fordi vi er kvinder.”

Ofte er kvinder ifølge Monika Norah Sommer blevet betragtet som svage, sindssyge og utilregnelige.

”Dette kvindesyn har skabt en usand forestilling om vores køn. Det har tegnet et uværdigt billede af vores rolle og status i samfundet. Desuden har sygeliggørelse af kvinder altid haft til formål at kontrollere os. Selv i dag bliver vi som kvinder dømt for vores påklædning, udseende og adfærd. ”

Grænseoverskridende adfærd
Der hersker ifølge Monika Norah Sommer fortsat tvivl om, hvordan mænd kan tillade sig at behandle kvinder:

”Mange mænd, som finder en kvinde attraktiv, tillader sig automatisk at komme med tilnærmelser, anråb af seksuel karakter, befamling og andre former for grænseoverskridende adfærd. Voldtægt og sexchikane er i manges øjne forbrydelser, som kan forsvares, retfærdiggøres og forhandles. Det skyldes, at den kollektive holdning er, at kvinder højst sandsynligt – og i de fleste tilfælde – selv har gjort sig fortjent til disse forbrydelser.”

Kvinder tilpasser sig mændenes normer
”Jeg vi vove den påstand, at kvinder i den vestlige verden i vid udstrækning underordner sig og tilpasser sig samfundets normer, der stadigvæk er domineret af mænd. Dette skyldes, at mange kvinder ikke kan mærke sig selv længere. Vi er så optagede af ydre påvirkninger og omstændigheder, at mange af os ikke længere aner, hvem vi selv i virkeligheden er. Vi drukner i et hav af muligheder, som er mandsdominerede.”

Den manglende balance på det indre plan skaber ifølge Monika Norah Sommer frustrationer og en evig længsel.

”Derfor fremstå kvinder ofte som krævende, stressede og umulige at tilfredsstille, hvilket igen får mange kvinder til at føle sig utilstrækkelige”, lyder det fra forfatteren, der opfordrer kvinder til at ranke ryggen og finde deres indre heks og naturkvinde frem. Monika Norah Sommer gør i samme åndedrag opmærksom på, at bogen ikke handler om hævn eller kritik af mænd:

Synergi mellem det maskuline og feminine
”Mange mænd har allerede indset behovet for, at kvinder og mænd møder hinanden med respekt. Disse mænd er bevidste og vågne. De er klar til en forandring, og de bidrager aktivt til den", påpeger Monika Norah Falk.

"Verden over ser vi mænd, som støtter kvinderne og kæmper for vores rettigheder. Eksempelvis den tidligere præsident Barack Obama, Canadas premierminister Justin Trudeau og mange, mange andre. Mange mænd har for længst kastet religionen fra sig og integreret det feminine aspekt hos sig selv. De har skabt den nødvendige balance mellem det feminine og det maskuline. De opfatter kvinderne som ligeværdige, og de føler sig ikke truet af os.”