Var det en kort fornøjelse?

04. november 2011   |   Danske Ølentusiaster  |  Flere pressemeddelelser

Gennem de seneste 10 år har Danmark oplevet en vækst i antallet af bryggerier som aldrig før. Små og mellemstore bryggerier er skudt op i hele landet. Dette naturligvis til stor glæde for Danske Ølentusiaster.

Men glæden kan vise sig at have været en kort fornøjelse.


I regeringens finanslovsforslag er øgede afgifter på alkohol, et af de nye tiltag. Det sker vel at mærke i sundhedens hellige navn. Og det på trods af at forebyggelseskommissionen for to år siden skrev i deres rapport, at ”På baggrund af ovenstående er det ikke muligt at konkludere noget entydigt omkring fordelingen af sundhedseffekterne ved en øget afgift på alkohol” og ”- de beregnede sundhedseffekter kun opfattes som meget løse skøn”.

I forvejen har øl i mange år har skullet kæmpe mod vinen, der hvert år får tilført 15 mia. €, nu bliver afgifterne hævet, og det på et marked hvor aktørerne i forvejen er pressede. Finanskrisen har fået danskerne til at skære i forbruget, og det har de danske bryggerier allerede kunnet mærke. De små bryggerier med kun få ansatte ud over ejeren har så lille et overskud, at en udgift på godt 1 krone på hver liter øl vil være livstruende.


Så lad forbrugeren betale?? Nej, den almindelige forbruger vil i høj grad flytte forbruget til billigere danske øl, eller til øl købt i grænsehandelen. Det forventes, at grænsehandelen vil øges fra 20 til 33 % alene på grund af øgede afgifter. Dertil kommer, at grænsehandelen mellem Danmark og Sverige vil falde, med mindreindtægt til såvel stat som bryggerier. Og så har vi ikke været inde på de øgede udgifter til bortskaffelse af emballage der kommer til landet uden at være pantbelagt, og den øgede forurening - især i Syd- og Sønderjylland.


Danske Ølentusiaster går ind for en ansvarlig alkoholpolitik, og ser med stor alvor på unges store forbrug af alkohol. Det er dog vores opfattelse, at øl er mindre skadeligt end spiritus, som de unge i stor udstrækning drikker i forbindelse med fester, da det giver en hurtig og - sammenlignet med øl - billig beruselse. Skulle man for alvor gøre noget ved sundheden og unges alkoholvaner, ville det fornuftige være at hæve afgifterne forholdsmæssigt mere på en flaske spiritus end på øl.


Det er vores frygt, at regeringen med de varslede øgede afgifter, IKKE vil få en effekt på sundheden, men derimod vil ramme bryggerierne så hårdt at nogle af dem må bukke under. Var det en kort fornøjelse at danskerne kunne få lokalt øl i hele landet?


Bo L. Jensen, Landsformand, Danske Ølentusiaster

 

 
Yderligere oplysninger ved henvendelse Danske Ølentusiasters

Landsformand

Bo L. Jensen, bo.jensen@ale.dk tlf. 28 19 17 13

eller

Pressekontakt

Anne-Mette Meyer Pedersen anne-mette.meyer@ale.dk tlf. 61 30 17 62

Tidligere udgivet pressemeddelelse om Afgifter om sundhed kan findes på vores
hjemmeside www.ale.dk under /Foreningen/Presse eller direkte på:
http://www.ale.dk/fileadmin/pressemeddelelser/PM_-_Afgifter_og_sundhed.pdf

Kontaktperson:

Bo L. Jensen

28 19 17 13

bo.jensen@ale.dk

Afsender:

Danske Ølentusiaster

Kirkeskovvej 1
4660 Store Heddinge

45 82 34 00

sekretatiat@ale.dk

http://www.ale.dk