Unge socialdemokrater hilser 3.000 nye lærepladser velkommen

16. november 2011   |   Danmarks Socialdemokratiske Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) glæder sig over aftalen om 3.000 ekstra lærepladser, der blev forhandlet i hus af et bredt forlig i folketinget. Samtidig understreger de unge socialdemokrater, at der fortsat er brug for at lægge pres på virksomhederne for at oprette lærepladser, og ønsker derfor øget brug af sociale klausuler ved offentlige udbud.

I går enedes et bredt flertal i folketinget om, at oprette 3.000 nye skolepraktikpladser. Det skal være med til at afhjælpe erhvervsskoleelevernes mangel på lærepladser. I øjeblikket mangler over 8.000 erhvervsskoleelever en læreplads, og aftalen glæder derfor formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Peter Hummelgaard Thomsen.

”Det har i mange år været en absolut mærkesag for DSU, at der gives en reel uddannelsesgaranti, så alle unge på landets erhvervsskoler kan gennemføre deres uddannelse. Det har været en skamplet på vores uddannelsessystem, at så mange unge har fået deres uddannelse afbrudt. De 3.000 nye lærepladser er derfor et vigtigt skridt i den rigtige retning, og jeg er meget glad for at vores nye børne- og undervisningsminister er kommet så godt fra start”.

DSU-formanden glæder sig over, at de borgerlige partier bakker op bag aftalen. Men han gør samtidig opmærksom på, at de selvsamme partier under Anders Fogh-regeringen var med til at foretage omfattende besparelser på netop skolepraktikordningen.

”Det er en ren tilståelsessag for de borgerlige partier. VK-regeringen foretog sammen med Dansk Folkeparti og de Radikale adskillige forringelser af skolepraktikordningen, og resultat var, at flere unge måtte opgive at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er glædeligt, at de nu er kommet til fornuft og har indset, at forringelserne dengang var en fejl.”

I sidste uge viste en undersøgelse fra AE-Rådet, at unge der har gennemført skolepraktik, har næsten lige stor sandsynlighed for at få et arbejde, som unge der har været i lære på en virksomhed. Alligevel mener Peter Hummelgaard Thomsen, at målet må være, at alle unge får muligheden for at komme i lære på en virksomhed. Samtidig minder han om, at der selv med de 3.000 ekstra lærepladser fortsat vil være flere tusinde unge, der mangler en læreplads.

”Problemet er bestemt ikke løst. Og det mest optimale er selvfølgelig stadig, at de unge kommer i lære på en almindelig arbejdsplads. Derfor skal man fortsætte med at stille krav om til virksomhederne, fx ved at indføre sociale klausuler i alle former for offentlige udbud”, slutter DSU-formanden.

Kontaktperson:

Peter Hummelgaard Thomsen

40955300

ph@dsu.net

Afsender:

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Danasvej 7
2000 Frederiksberg

72 300 880

dsu@dsu.net

http://dsu.net