Unge siger nej til afskaffelse af efterløn

25. januar 2011   |   Danmarks Socialdemokratiske Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom siger klart fra over for regeringens udspil om at lynafvikle efterlønnen. Ikke mindst de unge ufaglærte vil blive hårdt ramt af regeringens plan, mener DSU’erne. Derfor har de unge socialdemokrater stillet sig i spidsen for det tværpolitiske initiativ ”Unge for Efterløn”.

Regeringens plan om at afskaffe efterlønnen vil betyde, at nutidens unge skal blive på arbejdsmarkedet, til de er et godt stykke over 70 år. Det bliver konsekvensen, hvis efterlønnen afskaffes, og pensionsalderen samtidig hæves løbende, sådan som regeringen i dag har fremlagt. Det vil gå hårdt ud over fremtidens unge uden uddannelse, mener DSU’s Forbundsformand, Peter Hummelgaard Thomsen:

”Kampen om efterlønnen ikke er en generationskamp. Der er i dag et stigende antal unge, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, og som derfor kommer til at få et hårdt, usikkert og ikke mindst langt arbejdsliv, hvis efterlønnen afskaffes. Det er dybt urimeligt, hvis de skal knokle til de er 72 år, fordi Anders Fogh og Lars Løkke har uddelt ufinansierede skattelettelser til den rigeste del af befolkningen”.

Han henviser blandt andet til en nylig undersøgelse fra Ugebrevet A4, som viser at kun halvdelen af de unge forventer at arbejde, til de når pensionsalderen. Blandt de unge LO-medlemmer var tallet kun femten procent. Det viser ifølge Peter Hummelgaard, at kampen om efterlønnen ikke er en kamp mellem generationer, men en kamp mellem ideologier:

”Når man tænker på, at der alene i 2010 bruges 52 milliarder kroner på skattelettelser, er det jo helt grotesk at udråbe efterlønnen som det største problem i dansk økonomi”, mener Peter Hummelgaard Thomsen.

Peter Hummelgaard Thomsen står i spidsen for initiativet ”Unge mod Efterløn”, som DSU sammen med en række andre ungdomsforeninger har stiftet. De vil gøre op med forestillingen om, at unge er imod efterlønnen.

”De borgerlige kalder efterlønnen et generationstyveri. Men generationstyveriet opstår først den dag, man afskærer nutidens unge LO-medlemmer fra at kunne gå på efterløn, fordi de skal betale Lars Løkkes ufinansierede skattelettelser. Derfor vil vi ud at fortælle befolkningen, at de borgerlige ikke taler på vegne af den danske ungdom”.

Peter Hummelgaard Thomsen understreger samtidig, at DSU’erne altid er parat til at diskutere reform af efterlønnen. Men præmissen må være hvordan man fremtidssikre ordningen for de grupper der har været længst tid på arbejdsmarkedet, ikke en afskaffelse, understreger DSU-formanden.
”Modsat Socialdemoraterne, så er DSU klar til at se på, om vi kan ændre efterlønnen, så den bliver mere solidarisk end den er i dag. Vi mener faktisk ikke, at efterlønsaftalen fra 2006 er så fantastisk, som Socialdemokraterne gør den til. Men vi vil på ingen måde være med til forringelser for de folk, der har knoklet længst tid på arbejdsmarkedet”, lyder det fra DSU-formanden.

Kontaktperson:

Peter Hummelgaard Thomsen

40955300

ph@dsu.net

Afsender:

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Danasvej 7, 3.
1910 Frederiksberg C

72300880

dsu@dsu.net

http://dsu.net