Unge og ældre har størst trivsel på arbejdet

19. januar 2018   |   Teglkamp & Co.  |  Flere pressemeddelelser

Sig mig hvor gamle dine medarbejdere er – og jeg skal fortælle dig, hvor mange sygedage de har og hvordan de trives.

”Sig mig hvor gamle dine medarbejdere er – og jeg skal fortælle dig, hvor mange sygedage de har og hvordan de trives”, fortæller ledelsesrådgiver Susanne Teglkamp, som har forestået en undersøgelse om sammenhængen mellem trivsel og sygefravær. Knapt 1000 deltaget i undersøgelsen. ”Det er selvfølgelig noget generaliserende, men ved en analyse af data fra undersøgelsen kan vi se, at der er forskelle alt efter hvilken livsfase, vi befinder os i” siger Susanne Teglkamp og fortsætter ”Rent ledelsesmæssigt kan det give os nogle fingerpeg om, hvad det er vi skal være særligt opmærksomme på, hvis vi gerne vil fastholde medarbejdere i forskellige aldersgrupper og sikre, at de trives og har få sygedage.”

Overordnede konklusioner

Af helt overordnede konklusioner kan fremhæves følgende:

  • Dårlig ledelse har ingen alder. Uanset alder angives en dårlig chef som den hyppigste årsag til mistrivsel.

        
  • Hvis vi vil have tilfredse medarbejdere med få sygedage, så skal vi måske særligt kigge efter de helt unge medarbejdere og dem over 50 år.


På baggrund af analysen kan vi tegne nogle aldersmæssige portrætter, som i overskrifter ser således ud:

 

  • 20-30 årige har den højeste trivsel og få sygedage.

  • 31-40 årige trives generelt mindre, har flere sygedage og er mere jobmobile.

  • 41-50 årige har øget trivsel, få sygedage og er aktivt jobsøgende.
  • 50+ årige er mere stabile, har generelt høj trivsel og få sygedage.

 

En uddybende rapport med portrætterne kan hentes her: https://www.teglkamp.dk/Trivsel_og_alder_rapport.pdf

Undersøgelsen er 2. del af en større undersøgelse, der viser, at der var en tæt sammenhæng mellem dårlig ledelse, mistrivsel, højt sygefravær og jobskifte. Denne rapport kan hentes her: https://www.teglkamp.dk/Trivselsrapport.pdf  

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført over internettet i løbet af december måned 2017. Undersøgelsen er anonym. Der er indkommet ialt 973 besvarelser.

Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp sluttede sin karriere som reserveofficer som oberstløjtnant. Susanne Teglkamp er i 2015 blevet tilknyttet Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. Derudover har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger, hvoraf den seneste udkom oktober 2016: Fusioner og forandringsledelse i praksis.
Se mere på www.teglkamp.dk    


 

Kontaktperson:

Susanne Teglkamp

21602999

ste@teglkamp.dk

Afsender:

Susanne Teglkamp

Rosenvænget 16
3400 Hillerød

21602999

ste@teglkamp.dk

https://www.teglkamp.dk