Unge i aktion: Fokus på arbejdstagerrettigheder nu!

17. maj 2009   |   SF Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

I mindst 15 byer landet over vil centrale statuer i morgen være påklædt sikkerhedshjelm og arbejdsvest for at gøre opmærksom på, at arbejdstagerrettigheder er et centralt emne i den igangværende Europaparlamentsvalgkamp. Det er lokalafdelinger i SF Ungdom, der påklæder landets statuer det uvante dress som en del af deres valgkamp for kandidaten Emilie Turunen, der er nummer to på SF's liste og dermed har en realistisk chance for at komme ind som parlamentets yngste medlem.

Pressemeddelelse fra SF Ungdom, søndag d. 17. maj 2009

Statuer sætter fokus på arbejdstagerrettigheder

I mindst 15 byer landet over vil centrale statuer i morgen være påklædt sikkerhedshjelm og arbejdsvest for at gøre opmærksom på, at arbejdstagerrettigheder er et centralt emne i den igangværende Europaparlamentsvalgkamp.

Det er lokalafdelinger i SF Ungdom, der påklæder landets statuer det uvante dress.

”Nogen vil måske synes, at det bare er tant og fjas, men det er faktisk alvorligt nok ment,” forklarer landsformand Pelle Dam.

”Alt for mange almindelige mennesker slides for tidligt ned og overbelastes på deres arbejde. Disse menneskers vilkår skal der fokus på i EU-valgkampen, for netop på EU-plan kan man give arbejdstagerne bedre rettigheder med skærpede regler,” forklarer han.

Selvom det danske arbejdsmarked af de fleste betragtes som relativt velfungerende, skal vi alligevel ikke føle os alt for sikre herhjemme, mener Pelle Dam

”Lige nu er den danske arbejdsmarkedsmodel truet af underbetaling, snyd og regelbrud. Arbejdsgiverne kan hente eksempelvis polsk arbejdskraft til langt lavere lønninger og på langt dårligere vilkår end den danske arbejdskraft, fordi stort set ingen af polakkerne står i fagforening. Det er uværdigt for polakkerne og katastrofalt for de danskere, der mister jobbet,” udtaler SFU-formanden, der gerne så, at polakkerne arbejderne arbejdede under danske overenskomster.

”Man kunne jo starte med at kræve, at alle offentlige byggeopgaver skal udføres på danske overenskomstmæssige vilkår,” foreslår han.

SF Ungdom fører valgkamp for Emilie Turunen, der er nummer to på SF’s liste og indtil for nylig var formand for SFU.

”Arbejdstagerrettigheder er en af mine absolutte mærkesager. Hvis jeg kommer ind i Europaparlamentet vil jeg knokle for en garanti for konfliktretten og for skrappere regler for arbejdsmiljø og arbejdsvilkår – og jeg vil sige klart nej til østeuropæiske lønninger på danske arbejdspladser,” udtaler hun.

For supplerende udtalelser, kontakt:

-          SF Ungdoms landsformand Pelle Dam, 21 45 50 29, pelle@sfu.dk

-          Kandidat til Europaparlamentet Emilie Turunen, 26 79 05 51, emilie@sf.dk

-          Den lokale kontaktperson i din by – se vedlagte oversigt

* * *

SF Ungdom er Danmarks suverænt største politiske ungdomsorganisation med over 3000 betalende medlemmer. SFU’s moderparti er Socialistisk Folkeparti.

Pelle Dam er 21 år gammel, formand for SFU og bosat på Amager. Han har orlov fra sit studie på Journalisthøjskolen i Århus for at hellige sig posten som SFU-formand på fuld tid.

Emilie Turunen er 25 år gammel, nummer to på SF’s liste til Europaparlamentsvalget og bor i Københavns Nordvestkvarter. Hun har en realistisk chance for at blive valgt d. 7. juni, og vil i så fald blive parlamentets yngste medlem.