Ung kandidat lancerer udspil med Bo Asmus Kjeldgaard

21. oktober 2009   |   SF Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

Ungdomsarbejdsløsheden i dag er næsten tre gange større end arbejdsløsheden blandt voksne, og dermed er situationen nu værre end i 80'erne. Den unge SF-kandidat til Borgerrepræsentationen Jonas Andersen, murer, lancerer i morgen sammen med SF's spidskandidat Bo Asmus Kjeldgaard udspillet "Sådan bekæmper vi ungdomsarbejdsløsheden".

21.10.2009 Pressemeddelelse fra SF København og SF Ungdom
Onsdag kl. 11.30 lancerer SF's spidskandidat til kommunalvalget Bo Asmus Kjeldgaard sammen med murer og kandidat Jonas Andersen fra SF Ungdom nedenstående udspil. Præsentationen finder sted på Nørrebro Tekniske Skole på Rebslagervej 11.
For yderligere information omkring lanceringen: Se kontaktinfo nederst.

København har ikke råd til at tabe en ungdomsårgang på gulvet!
Fra april 2008 til juli 2009 er arbejdsløsheden blandt de 16-24-årige på landsplan vokset med 125 procent. Over 20.000 unge går således arbejdsløse rundt. Ungdomsarbejdsløsheden i dag er næsten tre gange større end arbejdsløsheden blandt voksne og dermed er situationen nu værre end i 80'erne. Da ledigheden var på sit højeste i 80’erne var ungdomsarbejdsløsheden ”kun” dobbelt så stor som den almindelige arbejdsløshed.

I København er antallet af unge mellem 20 og 24 år på kontant-, starthjælp og dagpenge steget fra 1700 til over 2600 på et år. Alle erfaringer siger at unge der uddannes til arbejdsløshed vil have større risiko for at ende i langtidsledighed. Det kan vi ikke være bekendt over for byens unge og derfor sætter SF nu ind med klare og konkrete svar på problemerne.

Uddannelsespolitik betragtes oftest et nationalt anliggende, men når regeringen sidder på hænderne må kommunen træde til. I SF vil vi ikke være med til at en hel ungdomsårgang bliver tabt på gulvet.
Vi vil igennem investeringer og uddannelsestilbud sikre at den københavnske ungdom både har adgang til kompetencegivende uddannelser samt reelle muligheder efter endt uddannelse:

Konkret foreslår SF, at:
•    der i udbudsmateriale ved alle offentlige licitationer, stilles krav om at mindst 15 % af den udførende virksomheds medarbejderstab, skal udgøres af personer under uddannelse.
•    der ydes yderligere løntilskud det første år til virksomheder der fastansætter medarbejdere under uddannelse.
•    der i udbudsmateriale ved alle offentlige licitationer, stilles krav om at de udførende virksomheder forpligter sig til at ansætte nye folk i stedet for at betale for overarbejde
•    det 10. skoleår skal kunne tages i samarbejde med teknisk skole eller det lokale erhvervsliv, hvor 3 dage er i lønnet praktik og de 2 dage er på skole for at forbedre de almene fag.

Grønne og rekreative investeringer
Klimaudfordringen og den stigende arbejdsløshed er ikke to selvstændige udfordringer men bør sammentænkes, SF vil sikre Københavnerne reelle jobmuligheder gennem en kickstart af det renoveringsarbejde kommunen under alle omstændigheder ville skulle gennemføre de kommende år.

Konkret foreslår SF:
•    klimarenovering af skoler og andre offentlige bygninger
•    renovering og modernisering idrætsanlæg
•    byfornyelse med fokus på at nedbring den eksisterende boligmasses energispil
•    etablering af grønne energiformer, bl.a. solceller og vindenergi på kommunale bygninger

For yderlige spørgsmål og kommentarer
Jonas Andersen, murer og kandidat til Borgerrepræsentation: mail groentsag@hotmail.com, tlf. 27 14 98 30
Bo Asmus Kjeldgaard, Spidskandidat for SF København: mail bak@buf.kk.dk, tlf. 26 77 40 86

Kontaktperson:

Martin Zaar, faglig konsulent i SF Ungdom

61 27 57 25

zaar@sfu.dk

Afsender:

SF Ungdom

Blegdamsvej 24A
2200 København N

35 36 17 77

sfu@sfu.dk

http://www.sfu.dk