Ulogiske force majeure regler under Corona pandemien

17. juni 2020   |   Dansk Byggeri Malersektionen  |  Flere pressemeddelelser

Dansk Byggeri Malersektionen har medlemmer, der har udenlandske malere ansat. Under Corona pandemien har de enkelte lande kaldt deres statsborgere hjem, og det efterlader nu malervirksomhederne med store problemer. De kan ikke nå tidsfristerne på entrepriserne og efterlyser, at der kigges på force majeure reglerne.

Corona pandemien har nu varet i ca. 3 måneder i Danmark. For byggebranchen herunder malervirksomhederne under Dansk Byggeri Malersektionen har det betydet, at udenlandske håndværkere har været hjemsendt i en lang periode, og det har givet mangel på arbejdskraft.

Mangel på arbejdskraft udløser ikke force majeure

Næstformand i Malersektionen, Willi Becke udtaler: ”Byggebranchen har været ramt i nogen udstrækning under Corona pandemien, og der er nogle ting, der bør ses på nu ift. en evt. anden bølge af Corona pandemien. Vi har haft og har problemer med at leve op til tidsfristerne på entrepriserne, fordi vores udenlandske medarbejdere igennem en længere periode har været hjemsendt til deres hjemlande under pandemien. På tidspunktet for hjemsendelsen manglede vi 10-50% af medarbejderne, og det var ikke muligt at skaffe danskere til at overtage arbejdet.

Derfor synes vi, at force majeure reglerne skal ændres. Som det er nu, kan vi få tidsfristforlængelse, hvis vi ikke kan skaffe maling, men ikke tidsfristforlængelse hvis vi ikke kan skaffe arbejdskraft. Reglerne bør ændres så mennesker kommer før materialer. Samtidig har sundhedsmyndighederne anbefalet - men ikke krævet, at udenlandske medarbejdere tog 14 dages frivillig karantæne, når de kom tilbage til Danmark. Det har vi som malermestre, ligesom mange andre håndværksvirksomheder, ikke haft mulighed for at praktisere pga. tidsfristerne og økonomien. Det har givet kritik fra vores samarbejdspartnere - kritik som vi ikke synes er rimelig.”

Offentlige bygninger lukket under Corona

”En anden ting, som har været et paradoks under krisen er, at de offentlige myndigheder har sendt deres medarbejdere hjem og samtidig lukket bygningerne. Det har betydet, at vedligeholdelsesarbejder ikke har kunnet udføres og dermed, at rigtig mange håndværkere er blevet sendt hjem. Det mener jeg ikke, var Statsministerens hensigt, da hun den 12. marts lukkede store dele af Danmark ned, og ønskede at håndværkerne fortsatte. Alligevel har vi oplevet, at dette skete på f.eks. Odense Universitet, hvor rigtig mange håndværkere arbejder løbende med vedligeholdelse af bygningerne. Der blev lukket ned og først genåbnet efter 2 ½ måned.”

Langtidsvirkningen af Corona pandemien i forhold til byggebranchen er svær at spå om, men Dansk Byggeri Malersektionen er nervøse for, at investeringer i det private erhvervsliv vil blive påvirket, og dermed betyde færre entrepriser i fremtiden.


Kontakt
Dansk Byggeri Malersektionen, næstformand, Willi Becke
Tlf. 4077 7728
Mail: info.willi@becke.dk


Fotos

Dansk Byggeri Malersektionen, næstformand, Willi Becke


Kontaktperson:

Helle Simonsen

20657240

kontakt@pressesystemet.dk

Afsender:

Dansk Byggeri Malersektionen

Nørre Voldgade 106
1358 København K

72 16 01 62

info.willi@becke.dk

https://www.malersektionen.dk