Trifork investerer i Upcycling Forum

16. marts 2021   |   Upcycling Forum ApS  |  Flere pressemeddelelser

Upcycling Forum ApS har store ambitioner og ønsker den cirkulære økonomi udbredt langt hurtigere end, det sker i dag. Det mål er de nu tættere på at realisere med Trifork A/S som investor. Trifork skal bl.a. digitalisere hele platformen, og Aarhus-virksomheden, der på bare 1,5 år har skabt en medlemsplatform med 150 virksomheder og mere end 350 materialer til upcycling, kan nu nå langt højere mål.

”Vi oplever en stor interesse og lyst fra virksomhederne til at tage handling på den grønne dagsorden herunder problemet med stigende affaldsmængder. Særligt i byggeriet, der står for ca. 40% af alt affald. Derfor arbejder vi tæt sammen med arkitekter, ingeniører og entreprenører om at bringe vores viden omkring upcycling ud. Som vi ser det, er det en dagsorden, der kun bliver mere og mere vigtig. Virksomhederne presses af krav om nedbringelse af Co2 udslip og af forbrugernes ønsker om klimavenlige produktionsprocesser” udtaler Rasmus Falkenberg, founder og direktør i Upcycling Forum og fortsætter: ”Derfor er jeg meget glad for, at Trifork er blevet en del af vores ejerkreds. Med dem har vi fået en yderst kvalificeret medejer, der bl.a. kan bidrage med at digitalisere hele vores workflow og dermed få vores mål om 500 virksomheder og 2.000 materialer på vores platform i 2021 til at lykkes.”

Smart Building og forenkling

Investeringen fra Trifork skal ses i forlængelse af Triforks aktiviteter inden for Smart Building & Iot, hvor Trifork arbejder med digitalisering og forenkling af processer inden for byggeriet, blandt andet for at begrænse klimapåvirkningen.

CEO, Jørn Larsen fra Trifork udtaler: ”Upcycling er grundlæggende helt nødvendigt, og i den forbindelse er Upcycling Forum en spændende aktør, som deler vores syn på bæredygtighed. Investeringen i og samarbejdet med Upcycling Forum bliver meget konkret i forbindelse med opførelsen af vores nye såkaldte Smart Building i Lisbjerg. Vi har netop taget første spadestik, til det der bliver en helt unik og bæredygtig kontorbygning med så meget genbrug og upcycling som muligt. Og her kan Upcycling Forum spille en vigtig rolle i forbindelse med anskaffelse af f.eks. materialer og møbler og udtænkning af upcycling løsninger. Kontorhuset, der bliver det første af flere, bliver en showcase af de mange forskellige løsninger, vi udvikler sammen med vores kunder og samarbejdspartnere inden for Smart Building.”

Trifork har netop også investeret i cleantech-virksomheden Dryp, der ved hjælp af IoT-teknologi og big data giver vandværker og spildevandsselskaber mulighed for at optimere drift og planlægning, herunder at forebygge kloakoverløb og overbelastning af afløbssystemer. I samarbejde med Aarhus Vand bliver også den løsning integreret i Triforks nye, bæredygtige kontorhus.

Afgifter på affald stiger

I fremtiden forventes der en stor stigning i afgifter på affald. Klimaet kan ikke absorbere de voksende affaldsmængder, og Co2 udledningen er stigende og en reel trussel. Derfor bliver affald i langt højere grad, end i dag en værdifuld ressource, og det bliver nødvendigt med et langt større fokus på upcycling og genanvendelse. Politikerne i både Danmark og Europa planlægger via skatter og afgifter at regulere udviklingen, og derfor vil Upcycling Forum allerede nu få virksomheder i gang med at øve sig på upcycling af deres affaldsstrømme, så de er forberedte på det, der om ganske kort tid bliver et krav.

Upcycling Forum ApS

Upcycling Forum ApS beskæftiger 6 medarbejdere og har domicil i Aarhus. Founder og direktør, Rasmus Falkenberg er uddannet industriel designer og har en fortid som innovations direktør og medejer af design-people i Aarhus.

Upcycling Forum rådgiver og hjælper virksomheder med at reducere og skabe kommercielle upcycling løsninger af rest- og affaldsprodukter. De samarbejder bl.a. lige nu med Arkitema og Cowi om opførelsen af projekt Stablen i Horsens. Et kommende bæredygtigt multihus, som bliver et fyrtårn indenfor upcycling byggeri og skal medvirke til at fremme den cirkulære økonomi. Men også C. F. Møller, Friis & Moltke, AART, Enemærke & Petersen, Rosendahl Design Group, Fredericia Furniture og Matas er blandt de samarbejdende virksomheder hos Upcycling Forum.

Kontakt

Upcycling Forum ApS, founder og direktør, Rasmus Falkenberg

Tlf.:   2624 6067

Mail: rasmus@upcyclingforum.dk

Foto

Fra venstre

Founder og direktør i Upcycling Forum ApS, Rasmus Falkenberg og CEO i Trifork A/S, Jørn Larsen.

Kontaktperson:

Helle Simonsen

20657240

kontakt@pressesystemet.dk

Afsender:

Upcycling Forum ApS

Havnegade 2b
8000 Aarhus C

26246067

rasmus@upcyclingforum.dk

https://www.upcyclingforum.dk/