Tricon Data i Kolding Microsoft Gold Certified Partner

09. oktober 2006   |   Tricon Data A/S  |  Flere pressemeddelelser

Tricon Data A/S i Kolding er Microsoft Gold Certified Partner, Microsoftpartner på absolut højeste niveau. Microsofts programmer er ogsåkernen i den samarbejdsportal, Tricon Data stiller til rådighed for sine kunder.

Komplet IT-overblik over virksomheden

Tricon Data A/S er Microsoft Gold Certified Partner og binder alle IT-ender sammen for kunden

Da Tricon-koncernen for fem år siden oprettede virksomheden Tricon Data A/S, var det det afgørende skridt frem mod at kunne tilbyde erhvervsvirksomheder en IT-løsning, hvor alle IT enheder - fra den mindste sensor i produktionen over administrationens edb-udstyr til den centrale server - taler uhindret sammen. På den måde får Tricons kunder nemt og hurtigt et komplet overblik over alle detaljer i virksomheden, om det drejer sig om status på på den kørende produktion eller statistik på driftsdata.


De mange kompetencer og den store erfaring med programmering, der nu er samlet i Kolding-virksomheden, har helt naturligt ført med sig, at Tricon Data i foråret blevet Microsoft Gold Certified Partner, altså Microsoftpartner på absolut højeste niveau.


- Det er vores klare opfattelse, at netop Microsofts produkter giver den største værdi til vore kunder. Det skyldes jo ikke mindst det faktum, at Microsoft står utrolig stærkt i hele verden, men det spiller også en afgørende rolle, at kunderne i forvejen har et flerårigt kendskab til Microsofts produkter, siger Tricon Datas direktør og en af de fem indehavere af Tricon-koncernen, Otto Mertz.

Kunden er Tricons partner
Microsoft-certificeringen er et af de vigtige elementer i den målbevidste satsning, Tricon Data gør for at tilpasse sine ydelser bedst muligt til kundernes behov.


- Vi ønsker, at vores kunde skal betragte Tricon som en partner overfor sin slutkunde. Derfor bestræber vi os altid på at sætte os i slutkundens sted og ud fra det at levere den netværksløsning, der tilfører kundens virksomhed størst værdi, fremhæver Otto Mertz.
Sådan et samarbejde kræver åbenhed og tillid, og også på det punkt har Tricon taget skridtet fuldt ud ved at stille en speciel samarbejdsportal til rådighed for sine kunder.

Portalen er et samlingspunkt for al information og kommunikation, der genereres i et projekt. Her kan de virksomheder, der er involveret i et projekt, søge eller dele al relevant dokumentation. Det betyder, at alle har den samme adgang til oplysningerne. Samtidig undgår man, at virksomhederne hver for sig bruger ressourcer på dokumentation, arkivering og administration, man sparer tid, og man tager beslutninger ud fra de eksakt samme oplysninger.

Tricon investerer i samarbejde
Tricon har investeret mange ressourcer i at lave samarbejdssystemer og har valgt følge den vej i fremtiden. Bl.a. vil Tricons samarbejdsportal næste år udkomme i en ny version udviklet på Microsofts nyeste teknologier med integration til Microsofts programmer.

Tricon regner med at investeringen i samarbejdssystemerne vil få en meget kort tilbagebetalingstid på grund af gevinsten, der opnås ved de kraftige effektiviseringer i arbejdsprocesserne, såvel internt i Tricon som eksternt med samarbejdsparterne.

Billedtekst:

Project Engineer Brian Dam (tv), og Tricon Datas direktør Otto Mertz med det håndgribelige bevis på, at Kolding-virksomheden er Microsoftpartner på allerhøjeste niveau: Microsoft Gold Certified Partner.


 

Kontaktperson:

Otto Mertz

7933 0098

om@tricon.dk

Afsender:

Tricon Data A/S

Gejlhavegård 1
6000 Kolding

Tlf. 7933 0099

om@tricon.dk

http://www.tricon.dk