Tre teams konkurrerer om 350 boliger med fællesskabet som omdrejningspunkt

03. februar 2020   |   JFP a/s  |  Flere pressemeddelelser

Når Journalisthøjskolen flytter fra Skejby til Katrinebjerg i foråret 2020, skal området med den gamle skole på Olof Palmes Allé omdannes til et nyt bykvarter. I den forbindelse skal Østjysk Bolig bygge 300 ungdomsboliger og 50 familieboliger i området.

Del af en ny bydel med fællesskabet som omdrejningspunkt

Byggeriet skal passe ind i områdets helhedsplan og særligt udformes i sammenhæng med den oprindelige journalisthøjskoles hovedbygning, som vil fungere som omdrejningspunkt i området, med dets funktioner som stedets fælleshus, museum og andre offentlige formål. Orvartaci museet får base her.

Den grundlæggende ide med opførelse af boligafdeling 27, Olof Palmes Alle, er at tilbyde beboerne en attraktiv bebyggelse med gedigne boliger og gode fællesfaciliteter, som understøtter og opfordrer til socialt samvær samtidig med, at beboernes privatliv respekteres. 


JFP a/s er udvalgt til konkurrencen om de 350 boliger

Tre teams er udvalgt til at konkurrere om projektet som har en fastsat totalentreprisesum på 205 mio. JFP udgør, sammen med RUM, Reiulf Reimstad, Sweco og Green Sustainable Landscape, et af de udvalgte hold.
"Vores team er blevet udvalgt på baggrund af vores store erfaring med sammenlignelige boligprojekter. Blandt andet står JFP, Sweco og RUM bag opførelsen af Generationernes Hus på Aarhus Ø. Et projekt med 304 boliger og daginstitution som ramme for det givende samliv mellem generationer og mennesker" udtaler Søren Trærup, salgsdirektør, Jørgen Friis Poulsen.


Bebyggelsen skal fordre fællesskaber og samvær mellem mennesker

Ensomhed blandt unge er en stigende tendens i Danmark i dag. Styrkelse af fællesskaber via de fysiske rammer har derfor været et fokuspunkt fra projektets start. Konkurrencen står på skuldrene at et forarbejde som Østjysk Bolig fik udført i forbindelse med lokalplanen for området, hvor man undersøgte forskellige former for fællesskaber. Der ønskes således også i dette projekt kvalificerede bud på, hvordan bebyggelsens udformning kan være med til at fordre fællesskaber og samvær mellem mennesker.

Gode dagslysforhold skal definere facadeudtryk og boligernes indretning 

Østjysk Bolig ønsker at gøre godt dagslys til et fokuspunkt fra projektets start, så bedst mulige dagslysforhold sikres overalt i bebyggelsen. Samtidig er det forhåbningen, at gode dagslyskrav er indarbejdet i projektet i en sådan grad at dette forhold er med til at definere udformningen af et varieret facadeforløb og lejlighedernes indretning.


Anvendelse af bæredygtige, robuste materialer, som kræver minimalt vedligehold

Bebyggelsen skal ikke certificeres, men det er ønsket, at projektets udformning tydeligt afspejler indarbejdelse af bæredygtige elementer. Herunder særligt anvendelse af bæredygtige materialer. Der skal desuden indtænkes vedligehold, som et bæredygtighedselement, så materialer og installationer kræver minimal udskiftning og vedligehold. Elementer, som kræver udskiftning i bygningens levetid skal nemt kunne demonteres.

"Vi er glade for at være en del af det stærke team som er udvalgt til konkurrencen. Vi glæder os til at lade vores forskellige fagligheder og tilgange bidrage til at skabe et boligprojekt hvor mennesker mødes og trives i en bebyggelse der tager hensyn til miljøet" udtaler Claus Jensen, arkitekt og partner, RUM.


Kontakt
JFP a/s, Salgsdirektør, Søren Trærup
Tlf.: 2559 0757
Mail: str@jfp.dk

Fotos
Illustration fra lokalplanen over det nye blandede byområde ved Olof Palmes Alle

Kontaktperson:

Helle Simonsen

20657240

kontakt@pressesystemet.dk

Afsender:

JFP a/s

Mads Eg Damgaards Vej 50
7400 Herning

25590757

str@jfp.dk

https://www.jfp.dk