Transparenssamfundet (Ny bog)

15. december 2016   |   Forlaget Mindspace  |  Flere pressemeddelelser

Den tyske filosof Byung-Chul Han hudfletter i ny bog den samfundsorden, han kalder transparenssamfundet. Nutidens avancerede teknologi skaber en illusion om grænseløse mængder af information og fuldkommen oplysning, og begrebet transparens er blevet et fremherskende ideal for demokratisk gennemsigtighed. Enhver har adgang til alverdens information om alting og alle, og det er ikke kun politiske og økonomiske strukturer, der bliver blotlagt og udstillet. Også mennesket bliver transparent, når dets intimsfære og relationer ikke længere er private.

Byung-Chul Han undersøger spørgsmål som: Hvorvidt transparenssamfundet er ved at udvikle sig til et pornografisk udstillings- og kontrolsamfund, hvor frygten for at måtte opgive sin privatsfære viger for behovet for at udstille sig selv. Og hvordan fordringen om transparens indvirker på så forskelligartede sfærer af tilværelsen som sprog, forbrug, sociale medier og personificerede søgemaskiner, pornografi og intimitet.

Byung-Chul Han er professor i filosofi og kulturvidenskab ved Universität der Künste Berlin og har et anerkendt, bredt oversat forfatterskab bag sig. Hans polemiske essays er blandt tidens mest læste og diskuterede filosofiske tekster. Med sin karakteristiske, fyndige og kamplystne skrivestil fremstiller han det moderne menneskes eksistensvilkår og kondenserer dem i aktuelle og analytisk anvendelige filosofiske begreber.

 

FAKTA OM BOGEN:
Transparenssamfundet
Af Byung-Chul Han
104 sider    
Pris: 150 kr. (trykt bog)
Pris: ca. 105 kr. (e-bog)

Udkommer 15.12.2016

Kontaktperson:

Marianne Kølle

26168481

kontakt@forlagetmindspace.dk

Afsender:

Forlaget Mindspace

Ryesgade 77, th.
2100 København Ø

26168481

kontakt@forlagetmindspace.dk

http://www.forlagetmindspace.dk