TÆNKETANK: Alt for få nye virksomheder i land- og yderkommunerne

26. maj 2020   |   Tænketanken Cevea  |  Flere pressemeddelelser

Landets land- og yderkommuner har været hægtet gevaldigt af vækst- og beskæftigelsesudviklingen, sammenlignet med mere befolkningstætte kommuner. Det er særligt væksten i de etablerede virksomheder og antallet af nye virksomheder der er en erhvervspolitisk udfordring for land- og yderkommunerne. ”Det kalder på nye politiske initiativer, ellers vil udviklingen skævvride Danmark yderligere” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard, analysechef i Tænketanken Cevea.

Opgjort på virksomhedsniveau voksede den private beskæftigelse målt på antal fuldtidsansatte i gennemsnit med 7,5 pct. på landsplan i perioden fra 2010 til 2017, men kun med 2,2 pct. og 3,9 pct. i henholdsvis land- og yderkommunerne. Forklaringen kan bl.a. findes i en negativ nettotilvækst af nye virksomheder og at de allerede etablerede virksomheder har svære ved at vokse sig større sammenlignet med by- og mellemkommuner.


”Der er bred politisk enighed om, at vi skal skabe et Danmark i bedre balance. Derfor er det helt afgørende at forstå de erhvervspolitiske udfordringer for land- og yderkommunerne, hvis det skal lykkes at vende udviklingen. Da vi langt om længe fik gang i hjulene efter finanskrisen, lykkedes det ikke at få hele Danmark med på opsvinget. Det skal vi sikre efter corona-krisen. Det er ikke nok blot at udflytte offentlige arbejdspladser, vi skal have gang i den private jobvækst uden for byerne. Det er en fælles opgave for lokale- regionale- og nationale politikere og myndigheder i samarbejde med erhvervslivet. ” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard, analysechef i Tænketanken Cevea.


Tænketanken Cevea peger i forbindelse med analysen på en række politiske forslag, som politikerne bør have med i deres overvejelser, hvis vi skal lykkes med en genopretning ovenpå corona-krisen, hvor land- og yderkommunerne ikke endnu engang hægtes af udviklingen.
”Vi foreslår bl.a. at offentlige udbud splittes op, så det i større grad er muligt for mindre lokale virksomheder at byde ind på offentlige opgaver i kommunerne, og at rådgivningen og støtten til nye lokale iværksættere kommer op på samme niveau, som den der tilbydes i landets storbyer.” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard.


Tænketanken opfordrer til, at land- og yderkommunerne får en central rolle i udvikling af nye grønne løsninger, hvor beliggenhed i de større byer ikke er absolut nødvendigt.

”Realiseringen af klimaloven er en ideel mulighed for at prioritere nytilførte fondsmidler til land- og yderkommunerne gennem afprøvning og fremvisning af nye energi- og miljøteknologier. Det er et forslag som Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi også peger på. Lykkes det at give land- og yderkommunerne en central rolle i Danmarks grønne omstilling, så kan vi skabe videns-clusters og nye innovationsvirksomheder udenfor byerne. Det tror vi på vil skabe grobund for tiltrækning og stiftelse af mindre virksomheder, der bl.a. kan forsyne og servicerer de større grønne teknologivirksomheder. ” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard og tilføjer, ”er der noget corona-krisen har lært os, så er det, at man godt kan arbejde og tænke tanker, selv om man ikke sidder tæt ved hinanden på et kontor i en af de store byer.”


Endelig peger Cevea på, at der er brug for stærkere politisk styring af uddannelsesudbuddet, så unge ikke er nødt til at flytte fra lokalområderne for at få en relevant uddannelse. Der bør stilles krav til de større uddannelsesinstitutioner om at oprette lokale uddannelsestilbud, der kan understøtte de erhvervspolitiske ambitioner og sikre, at land- og yderkommunerne også i fremtiden har god offentlig service til borgerne.

”Land- og yderkommunerne risikerer at blive hårdt ramt af den krise, vi befinder os i nu. Vi kan forhindre, at genopretningen efter corona-krisen bliver lige så skæv, som den vi oplevede efter finanskrisen, men det kræver politisk handling. Det er ikke naturgivent, at land- og yderkommunerne skal hægtes af udviklingen. Det har i den grad også noget at gøre med de politiske valg, vi træffer.” afslutter Asbjørn Sonne Nørgaard.