Størrelsen betyder noget! - når det gælder ledergrupper

26. august 2015   |   Teglkamp & Co.  |  Flere pressemeddelelser

Der var et tidspunkt et slogan i forskellige græsrodsbevægelser der hed noget i retning af: ”Småt er godt – stort er noget lort.” Noget tyder på, at dette slogan også kunne have en vis bæring på ledergruppen størrelse. Teglkamp & Co har undersøgt, hvilken betydning ledere selv lægger i ledergruppens størrelse. Det er der kommet en række spændende resultater ud af. 244 ledere har deltaget i undersøgelsen om ledergruppens størrelse.

Small is beautiful

Hos deltagerne i undersøgelsen er der ingen tvivl. Antallet af medlemmer i den optimale ledergruppe ligger i området mellem 3-7 medlemmer. Det stemmer meget godt overens med Susanne Teglkamps egne erfaringer. Susanne Teglkamp, som har forestået undersøgelsen udtaler: ”Der er selvfølgelig mange forskellige elementer, der spiller ind i forhold til om ledergrupper er velfungerende eller ej. Undersøgelsen bekræfter imidlertid min erfaring med, at ledergrupper som regel bliver om ikke dårligt fungerende så i mange tilfælde mindre effektive, når man kommer op på størrelser med flere end 7 medlemmer.”

Særligt de dårligt fungerende ledergrupper lægger vægt på at blive færre. Susanne Teglkamp mener i den forbindelse, at det kan handle om, at man tror, at det bliver nemmere, hvis man er færre i ledergruppen. Men at ændre på ledergruppens størrelse er sjældent løsningen, der i sig selv løser de helt grundlæggende problemer omkring en ledergruppe. Ofte handler det om dårlig ledelse af ledergruppen, konfliktskyhed, manglende kompetencer, forskellige holdninger til strategien. At reducere størrelsen kan selvfølgelig gøre nogle ting nemmere, men man risikerer også at de grundlæggende udfordringer stadig findes i ledergruppen, udtaler Susanne Teglkamp.

Mindre ledergrupper opleves mere velfungerende

Ledergruppen er på mange måder omdrejningspunktet for virksomheden. Det er her linjerne lægges og de store beslutninger træffes. Derfor har det stor betydning både for medarbejderne og ikke mindst for virksomhedens resultater, at ledergruppen er velfungerende. Kun 4 ud af 10 deltagere i undersøgelsen karakteriserer imidlertid deres ledergruppe som god eller særdeles velfungerende.

Undersøgelsen viser en klar tendens mod at jo mindre ledergruppen er, desto større chance er der for, at den opleves som velfungerende af deltagerne. Godt halvdelen af de ledergrupper der består af 2-3 medlemmer oplever sig selv som velfungerende mod kun hver 3. af de ledergrupper, der har flere end 9 medlemmer.

I det offentlige er ledergrupperne markant større end i det private

Undersøgelsen viser markant forskel på størrelsen af ledergrupperne i henholdsvis offentlige og private virksomheder. Eksempelvis sidder hver 3. af de offentligt ansatte deltagere i ledergrupper med 9 eller flere medlemmer. Tilsvarende er der kun godt hver 10. af de privatansatte deltagere, der sidder i så store ledergrupper.

”Det er interessant, at der er denne forskel på størrelsen af offentlige og private ledergrupper” udtaler Susanne Teglkamp og fortsætter: ”Min hypotese er, at der i det offentlige er tradition for mere demokratiske processer, hvor flere skal høres og have indflydelse. Det smitter af på ledergruppens størrelse, hvor man hellere tager for mange end for få med.  Når undersøgelsen samtidig viser, at en stor en andel af de offentlige ledere peger på mindre ledergrupper som det optimale, kan det give et fingerpeg om, at vi måske i fremtiden kommer til at se ledergrupper med færre medlemmer i de offentlige organisationer.”

 

Yderligere oplysninger:

Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon 48 22 11 41 / 21 60 29 99,
e-mail: ste@teglkamp.dk

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført over internettet i løbet af juni og juli måned. Undersøgelsen er anonym. Der er indkommet ialt 244 besvarelser.

Om Susanne Teglkamp

Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og afsluttet sin tid i forsvaret med grad af oberstløjtnant. Susanne Teglkamp har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme fra INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Derudover har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger, hvoraf den seneste: Ledergruppen i udvikling udkom i 2014.

Se mere på www.teglkamp.dk

Om Teglkamp & Co.

Teglkamp & Co. arbejder med udvikling af ledelse og ledergrupper. Vi arbejder ud fra perspektivet: ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at vi møder lederne på deres bane. Vi tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og bringer vores erfaringer ind et frugtbart samarbejde med ledere og ledergrupper.

 

Teglkamp & Co. deler gerne af sin viden og erfaring omkring ledelse. På vores hjemmeside kan man derfor finde flere end 100 artikler om ledelse og flere end 25 undersøgelser om forskellige ledelsesmæssige spørgsmål.

 

Se mere på www.teglkamp.dk

 

 

Kontaktperson:

Susanne Teglkamp

21602999

ste@teglkamp.dk

Afsender:

Susanne Teglkamp

Rosenvænget 16
3400 Hillerød

48221141

info@teglkamp.dk

http://www.teglkamp.dk