Stort potentiale i effektivisering af møder

16. marts 2010   |   Teglkamp 6 Co.  |  Flere pressemeddelelser

en undersøgelse føretegaet af konsulentfirmaet Teglkamp & Co. viser, at der er stort potentiale ved effektivisering af møder. Mange mødedeltagere ville kunne spare 14 arbejdsdage eller flere om året ved at deltage i mere effektive møder.

Stort potentiale i effektivisering af møder
En undersøgelse foretaget at konsulentfirmaet Teglkamp & Co. viser der er et stort potentiale ved effektivisering af møder. Mange mødedeltagere ville kunne spare 14 arbejdsdage eller mere om året ved at deltage i mere effektivt drevne møder.

Vi bruger rigtig meget tid på at gå til møder. Lige knapt halvdelen af deltagerne i Teglkamp & Cos undersøgelse bruger flere end 10 timer om ugen på at gå til møder. Med så stort tidsforbrug på møder er det vigtigt, at møderne også opleves som gode og effektive. Dette er langt fra altid tilfældet. Faktisk går mere end hver 3. fra mødet med en dårlig oplevelse af mødet.

Af øvrige konklusioner fra undersøgelsen kan nævnes:

Over halvdelen oplever at mødedeltagerne møder uforberedt op til møderne

Mødeledelsen er afgørende for mødernes kvalitet.

4 ud af 10 oplever, at der oftest udøves dårlig mødeledelse

Dårlig mødeledelse betyder ofte også at:
- Materiale til mødet sendes for sent ud og er ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet
- Deltagerne møder ikke til tiden
- Deltagerne møder uforberedteDagsorden følges ikke
- Møderne strækker sig oftest ud over den fastsatte tid
- Mødedeltagerne går fra mødet i mere eller mindre frustreret tilstand.

Knapt halvdelen af møderne bliver aldrig evalueret

Evaluering af møderne giver bonus. Det højner kvaliteten og 3 ud af 4 mødedeltager går fra mødet med en positiv oplevelse

Susanne Teglkamp, direktør i konsulentfirmaet Teglkamp & Co., siger:
”Undersøgelsen viser, at der er et stort effektiviseringspotentiale i mange møder. Lad os derfor lave et lille tankeeksperiment. Det er ikke urealistisk at en opstramning af møderne og mødeledelsen ville kunne afkorte de fleste møder med 25%. Lad os sige, at man i gennemsnit bruger 10 timer om ugen på at sidde i diverse møder. En reduktion af mødetiden vil således give en besparelse på 2½ time om ugen svarende til ca. 14 arbejdsdage på årsbasis for hver enkelt mødedeltager. Så der er vel ikke så meget at betænke sig på?”

Susanne Teglkamp forsætter: ”4 ud af 10 peger på dårlig mødeledelse. Der er alt alt for mange dårlige mødeledere. Mødelederen har en afgørende betydning for mødets kvalitet og ikke mindst effektivitet. Der er masser af kurser i effektiv mødeledelse og der kan man jo starte, hvis ikke man kan teknikken. Men det er ikke i sig selv tilstrækkeligt. God mødeledelse kræver også tilstedeværelsen af en række personlige kompetencer, hvor jeg særligt vil fremhæve et godt overblik, at kunne skære igennem når det er nødvendigt, at kunne involvere og engagere mødedeltagerne, at tage ansvaret for mødeledelsen på sig uden dermed at fylde det hele og tage al taletiden. Fravær af disse egenskaber er lige før, det bør diskvalificere en som mødeleder.

Mange møder er tilbagevendende og kører med faste intervaller. Det er min erfaring at sådanne møder har det med at blive afviklet rent rutinemæssigt, uden at man en gang imellem stopper op og forholder sig til, om mødet nu også er nødvendigt, kører effektivt, har den rette personkreds og ikke mindst har den rigtige dagsorden. Undersøgelsen viser, at det kan svare sig at evaluere sine møder en gang imellem. Både mødekvaliteten og ikke mindst deltagernes positive oplevelse af møderne øges betragteligt. Så hermed en opfordring til alle mødeledere til med jævne mellemrum at sætte evaluering af møderne på dagsordenen”, slutter Susanne Teglkamp.

Yderligere oplysninger:
Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon 48 22 11 41 / 21 60 29 99,
e-mail: ste@teglkamp.dk

Om Susanne Teglkamp
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Susanne er uddannet jurist og reserveofficer og har bred erfaring fra både den private og den offentlige sektor. Hun har bl.a. være kommunaldirektør, HRdirektør i to forskellige IT-virksomheder og har i mange år arbejdet som managementkonsulent.

Om Teglkamp & Co.
Teglkamp & Co. arbejder ud fra perspektivet: ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at vi møder lederne på deres bane. Vi tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og arbejder ud fra en praktisk tilgang til udfordringerne.
Teglkamp & Co. arbejder bl.a. med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, projektledelse, karriererådgivning, web-baserede analyser. Se mere på www.teglkamp.dk

Kontaktperson:

Susanne Teglkamp

48221141

ste@teglkamp.dk

Afsender:

Susanne Teglkamp

Rosenvænget 16
3400 Hillerød

48221141

info@teglkamp.dk

http://www.teglkamp.dk