Søndag Aften september 2018

03. september 2018   |   Forlaget Underskoven ApS  |  Flere pressemeddelelser

Søndag Aften - www.soendagaften.dk

Denne mail er udsendt gennem pressesystemet.dk Såfremt du ønsker at blive fri for mails vedr. Søndag Aften, kan du afmelde ved at sende mail til redaktionen@soendagaften.dk. 

                              

Finanslov med plusser
57 mio. kr. mere til kultur i 2019 i forhold til 2018. Det er regeringens udspil til finansloven. Besparelserne fortsætter derefter.

 

Den offensive finanslov
Pludselig er regeringen i kulturpolitisk offensiv. Men kunstnerne får intet.

 

Nej, armslængdeprincippet er ikke truet
Det fortsatte omprioriteringsbidrag er værd at diskutere. Det har dog intet med armslængdeprincippet at gøre.

               

Film: mere provins, mindre København
Flyt filmskolen og filminstituttet. Flere penge til kassesucceser. Det er Dansk Folkepartis bud på en ny filmaftale.

Giv os amterne tilbage
Amterne blev nedlagt, men behovet forsvandt ikke. Det viser disse års kulturkonflikter.

               

Facebook: Finansloven fylder
Facebook i august: Finansloven fylder mest.

                                                

CulturClip

Årets bogsamling - Taj Mahal i problemer - Socialistisk London-boghandel overfaldet - Radio vokser mest - Kunst i udsatte boligområder - Norge: FM-sluk koster lyttere- Italien dropper gratis søndage - Regionale kunstfonde på plads

             

Søndag Aften - www.soendagaften.dk
Støttet af  Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Udgives af Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K       

Kontaktperson:

Tom Ahlberg

33150515

tom@tom.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven ApS

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33150515

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk