Søndag Aften oktober 2017

02. oktober 2017   |   Forlaget Underskoven ApS  |  Flere pressemeddelelser

Søndag Aften - www.soendagaften.dk

O K T O B E R   2 0 1 7

                              

Den nye blankmedieafgift
Engang var det blankbånd, fremover bliver det smartphones, som sikrer kompensation til kunstnere.

 

Udlicitering af kulturpolitik
Et udvalg nedsættes til at lave anbefalinger til ny blankmedieordning – udvalget udliciterer opgaven til en konsulentvirksomhed og argumentere ikke selv for trufne valg. Kulturpolitikken udliciteres.

 

Folkeoplysning, KVINFO og museer
Folkeoplysningsloven, lukningen af KVINFO, museumsændringer og DR gav anledning til flest spørgsmål i det forgangne folketingsår. Den mest spørgelystne var socialdemokraten Mogens Jensen.

          

Halalcertificeringsafgifter, Kaj Munks mindekors og broløb
Folketingets medlemmer bruger spørgsmålene til ministeren til at belyse såvel store som små sager. Vi har samlet nogle af de mere perifere spørgsmål.

       

Ønskes: Nordisk scenekunstpris
Det er på høje tid at fejre scenekunsten med en nordisk pris.

              

Facebook: mediecheflønninger og finanslov
Åbenhed om mediechefernes lønninger, musikskoler, kvindelandsholdets overenskomst og finansloven var på politikernes agenda i september.

                                                             

CulturClip

Louvre Abu Dhabi åbner - Museum for gadekunst - Nordisk filmstatistik - Sverige: 745 mio. kr. mere - Faaborg: 40 mio. kr. til museer - Amerikanske kulturinstitutioner overlever Trump-angreb - Frederiksbergstøtte til Copenhagen Phil - Demokrati- og migrationsmuseum til Malmö

             

Søndag Aften - www.soendagaften.dk
Støttet af  Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Udgives af Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K       

Kontaktperson:

Tom Ahlberg

33150515

tom@tom.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven ApS

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33150515

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk