Søndag Aften oktober 2014

05. oktober 2014   |   Forlaget Underskoven ApS  |  Flere pressemeddelelser

Søndag Aften - www.søndagaften.dk
    

O K T O B E R   2 0 1 4

                              

40% kvindelige kunstnere
Knap 40% af de som modtager udbetalinger fra Kulturministeriet er kvinder. Andelen er nærmest uændret siden 2010. Og kun med små forskydninger mellem aldersgrupperne. Det viser Søndag Aftens analyse på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse over udbetalinger fra Kulturministeriet.


50% kvindelige billedkunstnere
Over halvdelen af de billedkunstnere, som modtager udbetalinger fra Kulturministeriet, er kvinder. Det viser Søndag Aftens analyse på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse over udbetalinger indenfor billedkunstområdet fra Kulturministeriet.

 

DR politik
DR begrunder lukningen af DR UnderholdningsOrkestret med driftsmæssige forhold. Men da orkestrets virksomhed er en del af public service-kontrakten mellem DR og kulturministeren, bliver beslutningen politisk. Rammerne for DR er nemlig politiske.

 

Slip DR fri for kulturen
Med lukningen af DR UnderholdningsOrkestret har DR taget første skridt til det som bør blive konsekvensen: befri DR for kulturen.

       

EU-kultur smittes fra Ungarn
EU's nye kommissær for uddannelse, kultur, unge og borgerskab bliver den nu tidligere ungarske vicestatsminister og udenrigsminister, Tibor Navracsics.

 

De Correspondent viser nye medieveje
Hollandsk online-medie etableret gennem crowdfunding træder nye journalistiske veje.

       


Kulturpolitik i periferien

Fremragende analyse af 40 års svensk kulturpolitik viser, at armslængdeprincippet har ført kulturpolitikken ud i periferien.

 

CulturClip

Arbejdsløs kunstner: luk din hjemmeside - Biblioteker må digitalisere bøger - Netflix 93 minutter dagligt - Stort europæisk mediearkiv - 3XN forskønner i Sydney - Tetris som film - Sverige: Gratis museer igen

             

Søndag Aften - www.søndagaften.dk
Støttet af  Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Udgives af Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K       

Kontaktperson:

Tom Ahlberg

33150515

tom@tom.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven ApS

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33150515

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk