Søndag Aften oktober 2013

06. oktober 2013   |   Forlaget Underskoven ApS  |  Flere pressemeddelelser

Søndag Aften - www.søndagaften.dk
    

O K T O B E R   2 0 1 3

                              

Omfattende lovkatalog
Kulturministeren skal bruge ganske lang tid i Folketinget i det kommende folketingsår. Hele 7 lovforslag vil ministeren bidrage med.


Den nye mediestøttelov
Regeringen har fremsat forslag til ny mediestøttelov. Lovforslaget bærer præg af flere års grundige forarbejde, nu venter de berørte medier blot på at komme i gang.

 

Som man spørger
Hele 377 spørgsmål skulle landet kulturministre svare på i folketingsåret 2012-2013. Især museerne tiltrak interesse med hele 101 spørgsmål.

 

Kommunerne giver mere
Kommunerne har øget kulturudgifterne mere end Staten under den nuværende regering.

       

(Åben) lukket scene
Trods udtalt politisk velvilje lykkedes det ikke at etablere en åben teaterscene i København. Det var ikke blot den rette bygning der manglede – projektet var forkert defineret.

Svensk litteratursatsning
September 2012 præsenterede et svensk litteraturudvalg rapporten Läsandets kultur (se Søndag Aften arkiv). Rapporten, som var på 627 sider, var en særdeles grundig gennemgang af litteraturens forhold, befolkningens læsevaner, forlagenes position, ebøgernes indtrængen, bibliotekernes opgaver og den statslige litteraturstøtte.

 

CulturClip

Videnbank hos kulturstyrelsen - Fremtidens kunstforening - Louvre vil flytte magasiner - Lidt har også (ophavs)ret - Brugerdrevne bøger - For læsernes skyld - BIG deler Vancouver - Oversvømmelser i Danmark

             

November udgave udkommer søndag aften 3. november.

 

Søndag Aften - www.søndagaften.dk
Støttet af  Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Udgives af Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K       

Kontaktperson:

Tom Ahlberg

33150515

tom@tom.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven ApS

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33150515

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk