Søndag Aften oktober 2012

07. oktober 2012   |   Forlaget Underskoven ApS  |  Flere pressemeddelelser

Søndag Aften - www.søndagaften.dk/arkiv
    

O K T O B E R   2 0 1 2

                              

Mere til provinsen
Provinsen har fået en større andel af kulturpengene, siden SRSF-regeringen tog over.


Lovprogrammet for 2012/2013
Museumslov, kunststøttereform og medieaftale er kernepunkterne i kulturministerens lovkatalog for dette folketingsår.

 

År 1 bogført
Regeringsprogrammet indeholder i alt 12 konkrete planer. 2½ af disse er gennemført.

 

Marshall-planen der døde
Ved regeringens tiltrædelse var den nyudpegede minister hurtig til at tage afstand fra sit eget valgoplæg, den såkaldte "Kulturens Marshall-plan". Det var nok klogt, for det blev ikke til meget.

 

Klar til SRSF år 2
Regeringen glimrer ikke ved at gennemføre egne forslag. I horisonten kan man dog skimte 2 reformer, som giver mulighed for at vise nye veje.

       

Spørg Uffe
Hele 165 såkaldte §20-spørgsmål blev stillet til kulturministeren i folketingsåret 2011-2012.

       

Sverige skal læse
Omfattende svensk litteraturrapport prioriterer især en øget læseindsats i skolerne. Forslag til styrkelse af mangfoldigheden blandt forlagene.

       

CulturClip

Norges digitale bibliotek - Bibliotekspenge for ebøger - Danmark oppefra - Rundt med Google - Groopt.com - Græsrodsbiblioteket - B-bøger - Islandsk vulvamuseum

             

November udgave udkommer søndag aften 4. november.

 

Søndag Aften - www.søndagaften.dk/arkiv
Støttet af  Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Udgives af Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K       

Kontaktperson:

Tom Ahlberg

33150515

tom@tom.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven ApS

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33150515

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk