Søndag Aften marts 2015

01. marts 2015   |   Forlaget Underskoven ApS  |  Flere pressemeddelelser

Søndag Aften - www.søndagaften.dk
    

M A R T S   2 0 1 5

                              

Musikere i dagpengeklemme
En afgørelse i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg sår tvivl om, hvorvidt musikere kan betragtes som selvstændige eller lønmodtagere. Afgørelsen får konsekvenser for musikeres ret til dagpenge.


Da musikken blev til streaming
Streaming har overtaget musikmarkedet, cd’en har indledt dødskampen.

 

Overvågning giver selvcensur
International undersøgelse fra PEN viser, at forfattere og journalister er blevet uhyre forsigtige – også med research.

       

Omfattende socialdemokratisk kulturprogram
Socialdemokraterne præsenterer det hidtil mest omfattende samlede kulturprogram. Dog: ikke flere penge.

 

Kulturpolitik som kulturadministration
Socialdemokratisk kulturprogram (næsten) uden forslag til lovændringer eller finanslovsændringer.

        

CulturClip

Tilbagegang for pressefrihed - Kunstnere for Palæstina - Idékonkurrence om Papirøen - Multikulturhus i Sønderborg - Selfie-stænger forbydes på amerikanske museer - Dialog om dansehaller - Open Map med ruteplanlægning - Hvor var du for 3 måneder siden?

             

Søndag Aften - www.søndagaften.dk
Støttet af  Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Udgives af Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K       

Kontaktperson:

Tom Ahlberg

33150515

tom@tom.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven ApS

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33150515

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk