Søndag Aften maj 2017

08. maj 2017   |   Forlaget Underskoven ApS  |  Flere pressemeddelelser

Søndag Aften - www.soendagaften.dk
  - kommer nu om mandagen! 

M A J   2 0 1 7

                              

Så er det museerne
Mere til de kulturhistoriske museer, mindre til kunstmuseerne. Dansk Folkeparti har spillet ud i museumsdebatten. Ministeren vil nedsætte en hurtigtarbejdende tænketank.

 

Kunstmuseer fortsætter fremgangen
Selv om museerne samlet har tilbagegang, fortsætter kunstmuseerne med at tiltrække mere publikum.

 

Kommunerne overtager museerne
Kommunerne overtager en større og større del af ansvaret for museerne – selv om det samarbejdende museumsvæsen er en vigtig grundpille for museerne.

          

Den objektive museumsstøtte
Taberne er sikre. Uanset hvilken ny tilskudsmodel man når frem til for de statsanerkendte museer, vil det blive de museer, som i dag får størst statstilskud, som mister penge.

       

Staten opsiger kontrakten med kommunerne
Først Copenhagen Phil, så museerne: staten vil ikke længere være bundet af kommunalreformen.

                               

Louvre holder toppen
Louvre er stadig det mest besøgte museum. ARoS nr. 84 i verden.

          

Facebook: Copenhagen Phil
Diskussionen om Copenhagen Phil kom i centrum i kulturpolitikernes Facebookopslag i april.

                                         

CulturClip

Digital biblioteksstatistik - Berlin øger kulturbudgettet - Biblioteksafgift vedtages - Pressefriheden svækkes - Emojis på facaden - Lascaux-hulerne (næsten) genåbnet - Hovedstadens arkitekturpolitik

             

Søndag Aften - www.soendagaften.dk
Støttet af  Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Udgives af Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K       

Kontaktperson:

Tom Ahlberg

33150515

tom@tom.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven ApS

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33150515

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk