Søndag Aften maj 2013

05. maj 2013   |   Forlaget Underskoven ApS  |  Flere pressemeddelelser

Søndag Aften - www.søndagaften.dk/arkiv
    

M A J   2 0 1 3

                              

Skolereform med kreative muligheder
Der er megen tumult om regeringens forslag til folkeskolereform. Reformen vil give de praktiske/musisk fag en stærkere placering.


Folkeskolereform - kreative konfliktflader
Når den kommende folkeskolereform skal udmøntes, vil kunst- og kulturlivet blive mødt med en række nye udfordringer. Selve undervisningstiden er det mindste.

 

Tid til amatører?
I det øvrige Europa fylder amatørkulturen mere og mere i den kulturpolitiske debat. I Danmark er området nærmest usynligt. Ikke som aktiviteter, men som politisk interessefelt.

 

Amatørernes kulturvaner
Hvad laver alle landets amatører? Kulturvaneundersøgelser giver dele af svaret.

       

Amatører skal lære at netværke
Rapport fra amatørkulturens organisationer viser stort behov for, at amatørernes lokale foreninger samarbejder med hinanden og med kommunerne.

Rammerne for amatører
Den vigtigste offentlige støtte til amatørkulturen sker lokalt gennem folkeoplysningsloven. Staten støtter dog de landsdækkende organisationer med mindre beløb.

 

Hvem er amatørerne?
Det kan være vanskeligt at hitte rede i de mange organisationer, som repræsenterer amatører og frivillige udøvere af kunst. Her er en guide til (nogle af) de vigtigste organisationer..

        

CulturClip

Videncenter for folkeoplysning - BIG's grønne forstad - Frivilligt foreningsnetværk - Kopicheck - Kunstfestival i Malmö vækker debat - Marko Rothko center - Kinas nye maritime museum - Art cph

             

Juni udgave udkommer søndag aften 2. juni.

 

Søndag Aften - www.søndagaften.dk/arkiv
Støttet af  Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Udgives af Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K       

Kontaktperson:

Tom Ahlberg

33150515

tom@tom.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven ApS

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33150515

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk