Søndag Aften juli 2015

05. juli 2015   |   Forlaget Underskoven ApS  |  Flere pressemeddelelser

Søndag Aften - www.søndagaften.dk
    

J U L I   2 0 1 5

                              

Regeringsprogram uden torne
Venstreregeringens program for kulturområdet er kortfattet og mest holdt i generelle vendinger.


Bertels bump på vejen
En ny minister bydes velkommen. Fastholdelse eller forandring?

 

Flere bogtitler
Hver tredje bog, der udgives, er en e-bog, men også papirbøgerne har fremgang.

       

Tilslutning til e-biblioteksafgift
Alle synes enige om biblioteksafgift for ebøger, men kun få forholder sig til, hvordan ordningen skal udmøntes.

 

Hvem vil eje en e-bog?
Ebøger bliver aldrig det samme som papirbøger. Forbrugerne ønsker ikke at eje kulturprodukter, de vil have adgang.

 

Kulturdebatter i juni
Den eneste folketingspolitiker, som forsøgte at bringe kulturpolitik ind i valgkampen, blev ikke valgt. Banen må ligge helt åben for de nyvalgte politikere, som vil profilere sig på kulturområdet.

         

CulturClip

Nye Kulturordførere - Støtte til russiske boghandlere - Engelsk regering taber - Fortryd din mail - Sverige dropper DAB - Ramadan-logo blev for meget - Vinderprojekt til Guggenheim Helsinki fundet - Færre ledige nyuddannede

             

Søndag Aften - www.søndagaften.dk
Støttet af  Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Udgives af Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K       

Kontaktperson:

Tom Ahlberg

33150515

tom@tom.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven ApS

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33150515

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk