Søndag Aften januar 2018

08. januar 2018   |   Forlaget Underskoven ApS  |  Flere pressemeddelelser

Søndag Aften - www.soendagaften.dk

J A N U A R   2 0 1 8

                              

Et travlt år forude
Medieforhandlinger, museumstilskud, scenekunstreform, filmaftale: det bliver ikke et stille år.

 

Fremtidens museumstilskud
Del museerne op i A- og B-hold. Det er en af de samstemmende tanker fra de to visionsgrupper, som har forsøgt at tegne en fremtidig tilskudsmodel for danske museer.

 

Visioner giver debat
Med visionsgruppernes forslag til fremtidig museumsstruktur er det vanskeligt at se, hvilken løsning folketinget vil nå frem til. Det åbner for alskens mulige modeller.

          

Finanslov 2018 på plads
12 mio. kr. mere til kulturen i 2018. Det blev det kontante resultat af Finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

       

Party i regionerne
To nye regionale kunstfonde ser dagens lys – men risikerer modgang.

                      

Facebook: medieforhandlinger på vej
Medieforhandlingerne starter snart, finansloven kom på plads og eReolen blev udvidet.

CulturClip

Nordisk ligestilling - Audience Development for klassiske orkestre - Engelske museumsvisioner - Fremtidens danske audiovisuelle indhold - Kulturministeriet ud af DBC - Idræts- og Kulturcampus i Gellerup - Anonymiseret domænekøb - Mandela-museum til Randers

             

Søndag Aften - www.soendagaften.dk
Støttet af  Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Udgives af Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K       

Kontaktperson:

Tom Ahlberg

33150515

tom@tom.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven ApS

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33150515

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk