Søndag Aften december 2018

03. december 2018   |   Forlaget Underskoven ApS  |  Flere pressemeddelelser

Søndag Aften - soendagaften.dk

Denne mail er udsendt gennem pressesystemet.dk Såfremt du ønsker at blive fri for mails vedr. Søndag Aften, kan du afmelde ved at sende mail til redaktionen@soendagaften.dk. 


Finanslov 2019: Mere til kulturarven
Finanslovsaftalen for 2019 indebærer en øget budgetramme på 46 mio. kr. for kulturområdet i 2019. Det hele handler om kulturarven

Flere bruger bibliotekerne
Folkebibliotekernes samlede besøgstal steg til rekordhøje 38 mio. i 2017. Desværre er biblioteksstatistikken ukomplet.

Hvad vil Sverigedemokraterne?
Sverigedemokraterne er dem, de andre ikke vil tale med. Hvad vil de egentlig på kulturområdet?

EU’s kulturprogram 2021-2027
EU’s syvårsplan for kulturen 2021-2027 er ved at være klar. Mestendels fortsætter man som hidtil.

En retfærdig kulturpolitik?
Dansk Folkeparti kræver solidaritet mellem museerne. Borgmestre rundt om i landet kræver større retfærdighed. Er retfærdighed et relevant kulturpolitisk mål?

Facebook: Film, museer og biblioteker
Facebookdiskussionerne blev skarpere end sædvanligt, da partierne konfronterede hinandens synspunkter om bl.a. film, biblioteker og museer i november.


CulturClip:  • Norsk kulturredegørelse
  • Ejendomme til salg
  • 5 mia. kr. til fornyelse af naturhistorisk museum
  • Genrediversitet som målsætning
  • Stockholms blågrønne flertal
  • Tysk kulturbudget øges
  • Sagrada Familia - nu med byggetilladelse
  • Vin til udstillingsåbninger

             

Søndag Aften - soendagaften.dk

Støttet af  Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Udgives af Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K       

Kontaktperson:

Tom Ahlberg

33150515

tom@tom.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven ApS

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33150515

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk