Søndag Aften april 2014

06. april 2014   |   Forlaget Underskoven ApS  |  Flere pressemeddelelser

Søndag Aften - www.søndagaften.dk
    

A P R I L   2 0 1 4

                              

Oplæg til filmaftale
Flere penge til film og spil. Delvist finansieret gennem licensmidler. Det er en del af oplægget fra Filminstituttet til Filmaftale for 2015-2018.


Når vinduer åbnes og lukkes
Diskussionen om filmaftalen for 2015-2018 kommer i sjælden grad til at blive et spil med blind makker, teleoperatørerne.

 

Næs-vis revision
Såvel Kulturministeriet som Kulturstyrelsen kritiseres for manglende tilsyn med museernes forpligtelse til at registrere genstande. For muserne gør det langt fra godt nok.

 

Biblioteker: styrk kernevirksomheden
Rapport om Fremtidens Biblioteker går spadestik dybere i brugermønstre og peger på fastholdelse af kerneydelserne som helt centrale for bibliotekerne.

       

Og pludeligt var det cirkus
Selvfølgelig er cirkus kultur. Men fra denne banale konstatering til at yde offentlig støtte er der ganske langt.

Public service – for de få eller for de mange
Public service-begrebet er under forandring. De politiske kompasser kan ikke bruges som sigtelinjer.

 

CulturClip

Nye strejker hos Amazon - Europe State of Mind - Skoletjenester samlet på nettet - Underskrifter for ytringsfrihed i Tyrkiet- Islamiske kulturhovedstæder - Twitterforbud med begrænset succes - Dansk biblioteksarkitektur til Christchurch - Nordmænd med og uden humor

             

Maj udgave udkommer søndag aften 4. maj.

 

Søndag Aften - www.søndagaften.dk
Støttet af  Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Udgives af Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K       

Kontaktperson:

Tom Ahlberg

33150515

tom@tom.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven ApS

Store Kirkestræde 1
1073 København K

33150515

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk