Sådan er du sikret, hvis du kommer til skade i din erhvervspraktik

02. september 2018   |   Lenschow Erstatningsretten  |  Flere pressemeddelelser

For mange unge venter en spændende tid forude med praktik i forskellige virksomheder, men hvem dækker egentlig, hvis den unge kommer til skade i praktikken?

Erhvervspraktik giver erfaring til unge studerende, helt fra folkeskolealderen, og udover muligheden for at stifte bekendtskab med et fag er praktikken ofte også en hjælp til senere at vælge uddannelsesretning. Nogle gange kommer den unge dog til skade i praktikken, og så er det vigtigt at vide, hvordan du står.

”I Danmark har staten en ordning, der sikrer, at du er forsikret lige som alle andre, der er på arbejde, når du er i erhvervspraktik. Erstatningsordningen dækker både, hvis du selv kommer til skade, eller hvis du laver skader på praktikstedets ting eller de ansatte der,” siger advokat Berit Lenschow fra Lenschow Erstatningsretten.

Uddannelsesstedet anmelder skaden

Det er Undervisningsministeriet, der vurderer, om praktikantens skade er omfattet af erstatningsordningen, og det er ikke praktikanten selv, der skal anmelde skaden. Det skal de, der har sat praktikken i gang, gøre. Det kan for eksempel være en skole eller en UU-vejleder på praktikantens uddannelsessted. Når ministeriet vurderer skaden, ser man blandt andet på om praktikstedet har overholdt reglerne i bekendtgørelsen om unges arbejde.

Ordningen omfatter blandt andre folkeskoleelever, friskoleelever og elever på private grundskoler samt elever, som på fuld tid går på ungdomsskolen. Den omfatter også gymnasieelever, elever på produktionsskoler og erhvervsskoler samt elever på sprogskoler, når undervisning på dansk er andetsprog, elever på arbejdsmarkedsuddannelser og elever i brobygningsforløb.

Spørg din vejleder

Berit Lenschow opfordrer til, at alle, der skal i erhvervspraktik, og som er i tvivl om, hvordan de er dækket, spørger deres skole eller UU-vejleder.

”Hvis din skade anerkendes af ministeriet, kan du få erstatning efter reglerne i Lov om arbejdsskadesikring. Det betyder, at du kan få dækket dine helbredelsesudgifter, varige mèn og eventuelt erhvervsevnetab. Hvis der er tale om dødsfald, kan din samlever, ægtefælle eller børn under 21 år være berettiget til erstatning. Hvis praktikanten har tegnet en heltidsulykkesforsikring, bør skaden også anmeldes der, da det ofte også er muligt at få erstatning fra sin egen forsikring,” siger Berit Lenschow. 

Ved din egen forsikring er det dig selv, der skal anmelde skaden.

Gode råd hvis du kommer til skade under din erhvervspraktik:

  •       Orienter både arbejdspladsen og skolen om, at du går hjem, fordi du er kommet til skade
  •          Tag med det samme på skadestuen eller din egen læge for at blive undersøgt
  •          Anmeld skaden til din egen forsikring
  •      Følg op på at skaden er anmeldt og få dokumentation på dette fra skolen

 

Billedtekst: Erhvervspraktikanter kan også få erstatning, hvis de kommer til skade på praktikstedet.

Kontaktperson:

Berit Lenschow

33 60 87 88

berit@erstatningsretten.dk

Afsender:

Berit Lenschow

Bjerggade 4K
6200 Aabenraa

33608787

berit@erstatningsretten.dk

http://erstatningsretten.dk