Salmebog med nye toner!

08. februar 2007   |   Forlaget Underskoven  |  Flere pressemeddelelser

Pastor Samuel Mikkelsen udkommer d. 16 februar med salmebogen '...For derimellem kommer fasten!'. Salmebogen er skrevet specielt til den 40 dages lange faste mellem fastelavn og påske. Det specielle ved denne samling salmer er, at mange af dem er skrevet på nyere melodier, og derved blandes det traditionelle med det moderne.

Februar 2007

Samuel Mikkelsen: ...For derimellem kommer fasten!
978-87-92032-55-3
82 sider
125 kr.
Kan købes hos alle boghandlere
Udkommer 16. februar

PressemeddelelsePastorSamuel Færgemand Mikkelsen fra Skørping sogn, forfatter afJulesangbogen, indleder fasten med udgivelsen af en ny salmebog skrevetspecielt til den 40 dages lange faste fra fastelavn til påske.Fastelavn er i dag mest kendt som en fantasifuld udklædningsfest, hvorman slår katten af tønden, men festen har egentlig sin oprindelsesformi den katolske kirke, hvor fastelavnssøndag signalerede begyndelsen påfasten. Kirkeårets faste er en optakt til påsken og varer i 40 dage,fra askeonsdag til lørdag før påske. Fastetiden er en påmindelse omJesu 40 dage i ørkenen, hvor han tre gange bliver fristet af djævelenog alle tre gange afviser ham.

Samuel Mikkelsens har samletsine salmer fra fastetiden i ’…For derimellem kommer fasten!’Salmebogen er delt op således, at der er forslag til forskellige salmerhver søndag i fasten samt askeonsdag. Det, der gør denne samlingspeciel, er dog ikke kun højtiden, men også blandingen af traditionelleog mere moderne melodiforslag til de forskellige salmer. Blandt andreoptræder både The Beatles’ klassikeren ’Yellow submarine’ ogbørnesangen ’Jeg er en papegøje fra Amerika’ som melodiforslag isalmebogen.

Yderligere oplysninger fås hos Forlaget Underskoven, tlf. 35 05 15 05
Med venlig hilsen

Rie Kooistra

Kontaktperson:

Rie Kooistra

33 15 05 15

rie@underskoven.dk

Afsender:

Forlaget Underskoven

Hyskenstræde 10
1207 København K

33 15 05 15

forlaget@underskoven.dk

http://www.underskoven.dk