STORBYENS SKATTEHUL: FAMILIER OVERDRAGER SKATTEFRIT BOLIGFORMUER FOR MILLIARDER

20. maj 2021   |   Tænketanken Cevea  |  Flere pressemeddelelser

Ny analyse fra Tænketanken Cevea og Aarhus Universitet viser, at familiehandler i høj grad bruges til at overdrage boligformuer for milliarder, skattefrit mellem familiemedlemmer. I alt 17,7 mia. kr. er skattefrit blevet overdraget mellem nærtstående familiemedlemmer, typisk fra forældre til deres børn, i perioden fra 2000 til 2019. I nogle år løber de overdragede skattefri formuer op i 1 mio. kr. i den gennemsnitlige familiehandel.

”Familiehandler udgør en betragtelig andel af de handlede ejerlejligheder i landets største byer. Boligkøbene er ikke kun til for at sikre tag over hovedet til børnene. Gennem familiehandler kan forældrene sælge lejlighederne videre til deres børn til langt under markedsprisen. Det er her skattefidusen opstår, fordi der ikke skal betales gave- og boafgift af formueoverdragelse ved familiehandler. Var formuen overført som gave eller arv, så skulle familierne betale skat,” forklarer Asbjørn Sonne Nørgaard, direktør i Tænketanken Cevea.


Hvis de overdragede formuer var beskattet, ville det kunne mærkes i statens budgetter. I perioden 2000-2019 har der været et mistet skattegrundlag på i alt op mod 17,7 mia. kr. Formueoverdragelserne ville have indbragt 2,33 mia. kr. i bo- og gaveafgift for perioden 2000 til 2019, hvis formueoverdragelsen var blevet beskattet efter reglerne for bo- og gaveafgift. Alene i 2019 er der tale om 300 mio. kr. i tabte skatteindtægter, viser beregninger fra Cevea og Aarhus Universitet.


I alt er der fra år 2000 til 2019 foregået 21.717 familiehandler med ejerlejligheder i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. Langt de fleste familiehandler foregår, når forskellen på markedsprisen og de offentlige vurderinger er størst.


”Prisen ved familiehandler er i de år, hvor de fleste handler foregår, i gennemsnit 1 mio. kr. lavere end ved frie handler. Samtidig bliver familiehandlerne videresolgt langt hurtigere end almindelige, frie handler; i højkonjunkturer helt op til 5 gange hurtigere. Den slægtning, der får overdraget formuen, realiserer gevinsten relativt hurtigt. Det tyder på, at ordningen med familiehandler i høj grad anvendes til skattefri overdragelse af formue fremfor primært at have beboelse for øje. Det er en effektiv metode til at undgå gave- og boafgift. Ikke nok med det, så er familiehandlerne samtidig med til at øge efterspørgslen og dermed priserne på boliger for resten af befolkningen,” forklarer Carsten Andersen, adjunkt ved Aarhus Universitet.


Selv med de nye mere retvisende ejendomsvurderinger vil familierne fortsat kunne overdrage store summer til 20% under den offentlige vurdering, hvor det i dag er 15%. Dermed vil der fortsat være en betydelig skattefordel ved at overdrage formue via familiehandler. Eksempelvis vil det for en ejerlejlighed med en vurdering på 2.500.000 kr. beløbe sig til 500.000 kr. Derfor er det afgørende, om de nye, offentlige vurderinger rent faktisk kommer til at afspejle prisen. Hvis markedsprisen reelt er 3.000.000 på førnævnte lejlighed, vil man kunne overdrage 1 mio. kr. skattefrit.


”Det her er endnu et eksempel på, hvordan udviklingen på boligmarkedet og en skæv skattepolitik favoriserer de mest velhavende danskere. Den her skattefinte er jo kun mulig for dem med de største formuer. Vi ved, at det især er forældre med meget store indkomster og formuer, der køber lejligheder til deres børn. Det er også dem, der især vil have råd til at overdrage dem videre til deres børn til langt under markedsprisen. Det er ikke SOSU-assistenten eller klejnsmedens børn, der scorer gevinsten her. Politikerne bør genoverveje, om der i fremtiden skal være mulighed for at foretage familiehandler til 20% under den offentlige vurdering, sådan som det er planen, når de nye vurderinger kommer. I hvert fald ved ejerlejligheder i de største byer, hvor prisudviklingen på boliger er voldsomst, og hvor markedsprisen er lettere at fastsætte, fordi der hvert år sælges rigtigt mange lejligheder,” udtaler Asbjørn Sonne Nørgaard.


Analysen er udarbejdet af Ask Lund Jakobsen, analytiker ved Tænketanken Cevea, og Carsten Andersen, adjunkt ved Aarhus Universitet, i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

For yderligere oplysninger kontakt:
Asbjørn Sonne Nørgaard / asn@cevea.dk / +45 21 72 54 13
Carsten Andersen / candersen@econ.au.dk / +45 27 82 61 95

Kontaktperson:

Asbjørn Sonne Nørgaard

+45 21 72 54 13

agp@cevea.dk

Afsender:

Tænketanken Cevea

Vesterbrogade 124 B 3 tv
1620 København V

cevea@cevea.dk

https://www.cevea.dk