SFU kræver handling på praktikpladsproblemet

16. august 2012   |   SF Ungdom (SFU)  |  Flere pressemeddelelser

SFU opfordrer nu på det kraftigste regeringen til at tage nye handlingskridt for at skaffe praktikpladser til de 11.000 unge, der lige nu ikke kan færdiggøre deres uddannelse pga. praktikpladsmanglen. SFU foreslår 4 konkrete initiativer, der bl.a. skal presse arbejdsgiverne til at tage mere ansvar.

 

Siden sidste juni er der sket en stigning på 16, 5 % i antallet af unge, der leder efter en praktikplads. SFU-formand, Gry Möger Poulsen udtaler på den baggrund:

Det er intet mindre end katastrofalt, at over 10.000 unge forhindres i at gøre deres uddannelse færdig. Danmark har brug for veluddannet faglært arbejdskraft og alle unge, der begynder på en uddannelse, skal have en fair chance for at gøre den færdig. Alt er andet er både dumt og uretfærdigt. Hvis regeringens målsætning om ”2012 som uddannelsesår” skal være andet end tom snak må og skal man gå hårdere til værks nu og her! Ellers svigter man de unge.”

 

Ved sidste finanslov igangsatte regeringen en række initiativer, men disse har desværre ikke været tilstrækkelige. Derfor foreslår SFU konkret, at regeringen indfører en uddannelsesgaranti, der skal sikres via 4 konkrete tiltag:

 

1) Reform af AER-bidraget, der skal øge incitamentet til at oprette praktikpladser, herunder sikre øget omfordeling    fra virksomheder der ikke tager lærlinge til dem der gør.

2) Indførelse af en offentlig ”rating” af virksomhedernes uddannelsesansvar, hvor virksomhedens størrelse og   kapacitet sammenholdes med antallet af lærlinge.  

3) Øget brug af sociale klausuler ved offentlige investeringer eller indkøb.

4) Oprettelse af praktikpladscentre, der kan kvalitetsforbedre den nuværende skolepraktikordning ved at    virksomheder, der ikke kan tage en lærling alene kan gå sammen om et tilbyde et forløb.

 

SFU-formand, Gry Möger Poulsen udtaler om forslagene:

Vi foreslår at regeringen indfører en uddannelsesgaranti for alle unge. Konkret skal man stramme op overfor de virksomheder, der lurerpasser bl.a. gennem øget omfordeling fra dem, der ikke tager lærlinge til dem der gør og gennem en ny offentlig rating af virksomheders uddannelsesansvar. Derudover skal sociale klausuler bruges langt mere offensivt og skolepraktikken skal forbedres gennem nye praktikpladscentre.”


For yderligere info om praktikpladssituationen: http://www.lo.dk/Politik/Uddannelse/~/media/LO/Fokus/EUDKampagne/2012-pp%20notater/ppjuni12.ashx


 

Kontaktperson:

Gry Moger Poulsen

22275009

gry@sfu.dk

Afsender:

SF Ungdom (SFU)

35361777

sfu@sfu.dk

http://www.sfu.dk