SF Ungdom kræver lovindgreb mod eksploderende klassekvotienter i gymnasiet

11. august 2009   |   SF Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

Klasselokalerne i de danske gymnasier er overfyldte, viser nye tal fra gymnasieelevernes interesseorganisation DGS. SF Ungdom er man fortørnede over tallene og opfordrer politikerne til et hurtigt lovindgreb.

Klassekvotienten i den danske gymnasium nærmer sig faretruende 40 elever pr. klasse, viser nye tal. Danmarks største politiske ungdomsorganisation kræver et lovindgreb.

Klasselokalerne i de danske gymnasier er overfyldte. Det viser nye tal fra gymnasieelevernes interesseorganisation DGS. Hos Danmarks største politiske ungdomsorganisation SF Ungdom er man fortørnede over tallene.

”Da jeg selv gik i gymnasiet for få år siden var det uhørt at sidde over 30 i et klasselokale. Nu er det ved at blive normalen. På de fleste danske gymnasier er klasselokalerne kun bygget til 24 elever, så det giver jo helt oplagt nogle problemer at skulle være så mange i hver klasse,” udtaler SF Ungdoms landsformand Pelle Dam.

”Når man som gymnasieelev oplever, at der ikke er borde og stole nok til alle, at der ikke er bøger nok til alle, og at alle ikke kan komme til at sige noget i timerne, så er det altså svært at tage sin uddannelse seriøst. Bertel Haarder plejede at tale om at danske uddannelser skulle være i verdensklasse, men nu lader selv han til at have indset, at det prædikat er vi desværre et stykke fra at kunne bruge,” fortsætter SFU-formanden.

SF Ungdom mener, at politikerne bør gribe ind med lovgivning for at stoppe klassekvotienternes himmelflugt.

”Der bør sættes nogle regler op på dette her område. Det kan simpelthen ikke hjælpe noget, at vi kan se klassekvotienterne stige år efter år, uden at der gribes ind. Regeringens stramme økonomistyring betyder jo, at rektorerne ikke rigtig har andet valg end at proppe flere elever ind i klasserne, så hvis det stod til mig blev der dels givet nogle flere penge til vores uddannelsessystem, dels lovgivet omkring hvor mange elever der må være på grundholdene,” mener Pelle Dam.

For yderligere oplysninger eller supplerende udtalelser, kontakt:
Pelle Dam, landsformand for SF Ungdom, mobil 21 45 50 29, mail pelle@sfu.dk

* * *

SF Ungdom er Danmarks største politiske ungdomsorganisation med over 3200 betalende medlemmer.

Pelle Dam er 21 år gammel, formand for SFU og bor på Amager med sin kæreste. Han har orlov fra sit studie på Journalisthøjskolen i Århus for at hellige sig posten som SFU-formand på fuld tid.