SF Ungdom: Camre må være blevet gal

13. maj 2009   |   SF Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

Rumænerne og bulgarerne i Europaparlamentet er for »tilbagestående« til at »køre et hæderligt samfund«, mener DF's europaparlamentsmedlem Mogens Camre. ”Manden må jo være blevet gal,” replicerer SF Ungdoms landsformand Pelle Dam.

Pressemeddelelse, onsdag d. 13. maj 2009

SF Ungdom: Camre må være blevet gal

Rumænerne og bulgarerne i Europaparlamentet er for »tilbagestående« til at »køre et hæderligt samfund«, mener Mogens Camre. ”Manden må jo være blevet gal,” replicerer formanden for SF Ungdom.

I forbindelse med Mogens Camres yderst kontroversielle udtalelser om, at Bulgarien og Rumænien burde fratages demokratisk indflydelse i EU fordi de ikke er ”kvikke nok” udtaler SF Ungdoms formand Pelle Dam:

”Manden må jo være blevet gal. Mogens Camre er igennem en længere periode kommet med udmeldinger, der synes mere eller mindre sindssyge, men denne gang rabler det da for alvor.”

”Camre vil tilsyneladende fratage enkelte lande stemmeretten ud fra sin egen subjektive vurdering af hvor gode de er til at ”køre er samfund”. Sådan fungerer demokratiet altså ikke! Det er topmålet af arrogant smagsdommeri, når Camre sådan mener, at han skal kunne vurdere hvem der lige er dygtige nok til at være med i klubben.”

For yderligere kommentarer:

Kontakt SF Ungdoms landsformand Pelle Dam på mobil 21 45 50 29 eller mail pelle@sfu.dk.

Vedlagte portrætfoto kan frit anvendes.

* * *

SF Ungdom er Danmarks suverænt største politiske ungdomsorganisation med over 3000 betalende medlemmer. SFU’s moderparti er Socialistisk Folkeparti.

Pelle Dam er 21 år gammel, formand for SFU og bosat på Amager. Han har orlov fra sit studie på Journalisthøjskolen i Århus for at hellige sig posten som SFU-formand på fuld tid.

Kontaktperson:

Pelle Dam

21 45 50 29

pelle@sfu.dk

Afsender:

SF Ungdom

Blegdamsvej 24A
2200 København N

35 36 17 77

sfu@sfu.dk

http://www.sfu.dk