Reddermangel er regionernes selvmål

08. marts 2016   |   Reddernes Landsklubs sekretariat v. Pernille Lykke Kristiansen  |  Flere pressemeddelelser

Den mangel på ambulancereddere, som især Region Syddanmark oplever for tiden, bærer regionerne selv en stor del af ansvaret for, mener Reddernes Landsklub og Dansk Ambulanceråd

Reddernes Landsklub og Dansk Ambulanceråd bakker op om gruppeformand for 3Fs Transportgruppe Jan Villadsens brev til Region Syddanmark og hans høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelsen om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale.

Dette materiale kan rekvireres hos Vivi Nør Jacobsen på e-mail vivi.noer@3f.dk.

Den ambulancereddermangel, der p.t. kan opleves i Danmark, skyldes den udbudsrunde, som har foregået på landsplan i løbet af de seneste par år. Da udbuddene blev sendt ud, stoppede flere af de mindre entreprenører inden for det præhospitale område med at optage elever, og skolerne måtte for en periode tilpasse sig et mindre elevindtag.

I de regioner, hvor man skiftede ambulanceentreprenører, opstod der et yderligere slip i elevindtaget efter afgørelsen af udbuddene. De fleste udbud havde et år fra afgørelse til opstart, og i den periode var der et meget lille elevindtag, fx i Region Syddanmark.

I Region Syddanmark tog Responce elever ind og ansatte dertil de elever, som Bios skulle have taget ind, svarende til ca. 2% af den samlede ambulanceredderstyrke i regionen.

Dette meget lave tal, som regionen selv havde beskrevet i sit udbud, ligger langt under det nødvendige antal elever, der nok nærmere skulle have ligget på 6-8% for at sikre det nødvendige antal reddere i regionen.

Den mangel på ambulancereddere, man oplever for tiden i Region Syddanmark, bærer regionen således selv en stor del af ansvaret for, da deres udbud ikke i tilstrækkelig grad tog højde for elevindtaget i overgangsperioden og efter opstart af kontrakterne.

Kontaktperson:

John Larsen, RL/DAR

23447080

john.larsen@redder.dk

Afsender:

Reddernes Landsklubs sekretariat v. Pernille Lykke Kristiansen

40283201

plk@falck.dk

http://www.redder.dk