RETTELSE (i underrubrik): Ridderorden fejrer 900 års jubilæum og hædrer kampen mod madspild

25. februar 2013   |   Stop Spild Af Mad  |  Flere pressemeddelelser

RETTELSE: I tidligere udsendte pressemeddelelse optrådte en mindre fejl i underrubrikken. Den rettede og rigtige underrubrik skal lyde: "En sjælden hæder, Ridderkorset af fortjenstordenen Pro Utilitate Hominum fra Sovereign Order of St. John of Jerusalem, Knights Hospitaller, er blevet tildelt stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad Selina Juul på 900-årsdagen for pave Pascal IIs godkendelse af Ordenen." Vi beklager ulejligheden.

Odense udgjorde en festlig ramme om et ægte 900-års jubilæum. Fredag d. 15. februar var nemlig præcis 900-årsdagen for pave Pascal IIs godkendelse af den kreds af brødre, der drev et hospital i Jerusalem til pleje af trætte og syge pilgrimme, der havde gjort rejsen til det hellige land. Godkendelsen regnes for den formelle stiftelse af det ridderskab, der tog navn efter Johannes Døberen, inspireret af hans bud om at hjælpe syge og nødlidende.

Mærkedagen blev fejret over hele verden, og når den danske markering af begivenheden fandt sted i Odense – i Sankt Hans kirke – skyldes det, at denne kirke i middelalderen var centrum i byens store johanniterkloster, der også drev skole og hospital. Så den røde tråd var på plads, da Storprior Johan Knichrehm, fra ridderordenen Order of St. John of Jerusalem, Knights Hospitaller, bød velkommen til festgudstjenesten.

Efter denne afholdtes reception – med deltagelse af bl.a. borgmester Anker Boye og biskop Tine Lindhardt. Og her uddelte ridderordenen den meget sjældne fortjenstorden Pro Utilitate Hominum (PUH) – eller som den fulde betegnelse lyder: Ridderkorset af fortjenstordenen Pro Utilitate Hominum af Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights Hospitaller. Pro Utilitate Hominum er en del af Ordenens motto og betyder ”for menneskenes gavn”.

Modtageren var Selina Juul – stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad.

Ved overrækkelsen fremhævede kansler for ridderordenens fortjenstorden, Michael Gertsen, at Stop Spild Af Mad i dag er den mest toneangivende aktør i kampen mod madspild, hvis imponerende resultater giver genlyd på både Christiansborg, i EU og i FN. Stop Spild Af Mad har også medvirket til, at mange herberger, varmestuer og asylcentre gentagne gange har fået gode overskudsfødevarer.

”Alt dette har Selina Juul igangsat – og det er takket være hendes vedvarende og ihærdige indsats og koordinering, at madspild er kommet på alles læber. Dette er i tråd med vores ridderordens gamle forpligtelser til at hjælpe dem, der har hjælp behov – og dermed er der en klar linie fra ridderordenens “dåbsattest” for 900 år siden til nutidens nød og behov i et af verdens rigeste lande. Her har Selina Juul og Stop Spild Af Mad ved sund fornuft og gode organisationsevner gennem flere år medvirket til videreformidling af flere tons god overskudsmad til hjemløse og socialt udsatte”, siger Michael Gertsen, der også er kommendator i kommanderiet Sankt Knud Hertug – dvs. leder af den enhed, der dækker Fyn og Sydvestjylland.

”Jeg er meget stolt men også ydmyg over at havde modtaget Ridderkorset af fortjenstordenen PUH”, siger Selina Juul. ”Det er en fantastisk anerkendelse, at sådan en fin og gammel ridderorden giver opbakning til vores arbejde i Stop Spild Af Mad. Jeg vil også gerne takke alle de seje frivillige i Stop Spild Af Mad, som gang på gang – i snart 5 år - har formidlet budskabet om denne vigtige sag – og ikke mindst har været med til at videregive gode overskudsfødevarer til hjemløse og socialt udsatte.”

Ud over anerkendelsen til Selina Juul, overrakte Michael Gertsen på vegne af Johanniterfonden kr. 5.000 til Stop Spild Af Mad. Fonden støtter ellers primært de humanitære opgaver, der udføres af Ordenens riddere og damer – men i anledning af den runde dag var man i gavehumør. Beløbet blev af Selina Juul øremærket til Stop Spild Af Mad’s aktion i december, hvor man vil hjælpe hjemløse med god overskudsmad og andre overskudssager.

Også borgmester Anker Boye udtrykker anerkendelse for Selina Juuls indsats:

"Jeg tror, at de fleste oplever et lille stik i hjertet, når vi skraber overskydende men stadig god mad direkte i skraldespanden. Men dog har vi svært ved at ændre vores vaner og gøre noget aktivt ved dem. Derfor har vi brug for folk som Selina Juul og organisationen Stop Spild Af Mad. De evner den elegante balancegang mellem moralprædiken og en kærlig henstilling. De kan faktisk ruske op i os, så vi ændrer vores madvaner til fordel for natur, økonomi og ikke mindst miljøet. Hun og hendes organisation fortjener i den grad prisen”, siger Odenses borgmester.

Ridderordenen Order of St. John of Jerusalem, Knights Hospitaller, donerede ved jubilæet et beløb til gadepræst Peder Thyssens arbejde for Odenses hjemløse. Den festlige 900-års reception blev – på Selina Juuls initiativ – afrundet med, at god overskudsmad fra receptionen blev videregivet til værestedet Reden i Odense, som straks kom og afhentede maden.

Selina Juul er tidligere modtager af JCI Danmarks The Outstanding Young Person prisen for hendes arbejde med Stop Spild Af Mad. Blandt JCI TOYP-prisens tidligere modtagere er Bjørn Lomborg, Lene Espersen, Ole Bornedal og Martin Lindstrom.  

 

Vedhæftede fotos:

 

  • Selina Juul modtager fra Johanniterfonden fortjenstordenen PUH af Michael Gertsen samt en donation på kr. 5.000
  • Storprior Johan Knichrehm taler ved festgudstjenesten i Sankt Hans Kirke

  

Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights Hospitaller: www.sosjinternational.org

Pressekontakt: Kommendator Michael Gertsen, tlf. 29 67 11 57

Stop Spild Af Mad: www.stopspildafmad.dk

Pressekontakt: Jakob Dreyer, tlf. 40 72 06 01