Private boligejere overladt til sig selv

26. februar 2019   |   Jysk Trykprøvning A/S  |  Flere pressemeddelelser

Med det nye bygningsreglement er private boligejerne overladt til sig selv og står med det fulde ansvar for byggesagernes dokumenter. Der er ikke længere nogen kommunal kontrol og indenfor erhverv kontrolleres kun 10% af byggesagerne.

Det kan potentielt give rigtig store problemer. Bygherren - hvad enten vi taler privat eller erhverv - kan komme til at hænge på store omkostninger, hvis godkendelser og certifikater ikke foreligger, og der opstår problemer med byggeriet.

Jysk Trykprøvning går i front

Direktør og ejer af Jysk Trykprøvning, Vivi Gilsager udtaler: ”Jeg synes, det er meget at forlange, at bygherrerne, som følge af det nye bygningsreglement, selv skal sikre sig, at der foreligger kloakattester, trykprøvningsattester, energimærker mv. Det burde fortsat være kommunernes ansvar at der udføres 3. parts kontrol. I værste fald kan det koste bygherren i tusindvis af kroner, hvis dokumenterne mangler, og bygningen senere skal sælges videre.

Trykprøvning udføres uden kontrol

En anden betænkelig ting i regelsættet er iflg. Vivi Gilsager: ”Der er ingen krav om uddannelse, certificering eller andet til de personer, der udfører trykprøvning. Det kan i værste fald betyde, at en bygning, som er kontrolleret af en person uden uddannelse og baggrund inden for trykprøvning vurderer, at bygningen ikke er tæt nok og derfor forlanger ekstra arbejder af håndværkerne i 100.000 kroners klassen eller omvendt, at de vurderer, at bygningen ér tæt, uden den reelt er det. Det kan forårsage råd og svamp i konstruktionen og være fatal. Det synes jeg ikke, bygherrerne kan være tjent med.”

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning er byggeriets partner inden for trykprøvning, energimærkning, lydmåling, termografi og byggeteknisk rådgivning. Virksomheden har 12 års erfaring og Vivi Gilsager, som er direktør/ejer, er strategisk formand for brancheforeningen Danske Bygningskonsulenter og teknisk revisor i Energistyrelsen. Medarbejderne er godkendte energikonsulenter og har bestået den frivillige uddannelse for tætningsprøvning. Professionel rådgivning i projekteringsfasen og løbende er en væsentlig del af Jysk Trykprøvnings ydelse til markedet. Der løses opgaver for professionelle og private i hele landet og virksomheden er ISO9001 certificeret.


Kontakt

Ejer og direktør Vivi Gilsager

Tlf. 8635 6811, mobil: 4017 2342

Mail: vivi@trykproevning.dk


Foto

Ejer og direktør, Vivi Gilsager visertest af en større bygning, hvor flere testdøre sættes sammen.

Kontaktperson:

Helle Simonsen

20657240

kontakt@pressesystemet.dk

Afsender:

Jysk Trykprøvning A/S

Møllevej 4a
8420 Knebel

86 35 68 11

vivi@trykproevning.dk

https://www.trykproevning.dk