Palsgaard Træ A/S styrker sin konkurrenceevne

31. oktober 2008   |   Palsgaard Træ A/S  |  Flere pressemeddelelser

Danmarks største producent af spær og træelementer, Palsgaard Træ A/S, vil udnytte fordelene ved stordrift og samler sin produktion på færre fabrikker

Palsgaard Træ A/S styrker sin konkurrenceevne

Danmarks største producent af spær og træelementer vil udnytte fordelene ved stordrift og samler sin produktion på færre fabrikker

Palsgaard Træ A/S imødegår nu krisen i byggeriet ved at styrke sin konkurrenceevne. Det sker igennem en optimering og effektivisering af produktionen.

Produktionen af spær har hidtil foregået på fem fabrikker. Nu bliver den samlet på tre fabrikker i Hampen, Kliplev og i Brædstrup, mens produktionen i henholdsvis Slagelse og Gærum ved Frederikshavn bliver indstillet. Omstillingen betyder, at der bliver afskediget 31 medarbejdere hos Precon i Slagelse og 12 i afdelingen i Gærum.

- Det er både trist og beklageligt, at vi må sige farvel til 43 dygtige medarbejdere, men den svigtende aktivitet i byggebranchen har gjort det nødvendigt at udnytte vores ressourcer så effektivt som overhovedet muligt. Man kan sige, at der er tale om rettidig omhu i bestræbelserne på at styrke vores konkurrenceevne i et vigende marked, siger adm. direktør i Palsgaard Træ, Gert Nordingsgaard.

Samtidig med ændringerne på spærområdet samler Palsgaard Træ A/S sin fremstilling af tag-, væg- og facadeelementer. Produktionen i Precon flyttes til Taasinge Træ, mens produktionen i Egernsund flyttes til Bisco i Kliplev. Fabrikkerne i Kliplev og på Taasinge er begge topmoderne og gearede til at fremstille selv de mest komplicerede elementer hurtigt og effektivt, så også på det produktområde styrker man sin position på markedet.

Sammenlægningerne medfører besparelser som følge af lavere faste omkostninger og samtidig økonomiske gevinster i form af betydelige stordriftsfordele. Tilsammen betyder det, at Palsgaard Træ A/S vil kunne fremstille spær og elementer til en pris, der sagtens kan finansiere de ændrede fragtomkostninger til leverancerne på Sjælland og i Nordjylland.

Gert Nordingsgaard understreger, at omstruktureringen ikke er udtryk for, at Palsgaard Træ drosler ned på hverken Sjælland eller i Nordjylland.

- Nej, tværtimod er der tale om at skabe grundlag for at øge indsatsen i forhold til kunderne, og vi fastholder tegnestue, salgskontor og administration i begge områder. Vi vil fortsat være tæt på kunderne med al den ekspertise og erfaring, vi har opbygget igennem mange år, siger Gert Nordingsgaard.

Kontaktperson:

Gert Nordingsgaard

76874245 - mobil: 40180046

mwp@palsgaardtrae.dk

Afsender:

Palsgaard Træ A/S

Palsgaardvej 5
7362 Hampen

7577 5155

mwp@palsgaardtrae.dk

http://www.palsgaardtrae.dk