Offentligt byggeri uden lærlinge er uambitiøst

01. december 2010   |   3F Ungdom  |  Flere pressemeddelelser

3F Ungdom ser med stor skepsis på, at staten ved Femern Bro-byggeriet ikke vil stille krav til byggeherrerne om optagelse af et vist antal lærlinge. De sociale klausuler giver mulighed for at skabe nogle af de praktikpladser som mere 10.000 danske unge skriger på.

Det er ikke nogen nyhed, at rigtig mange danske unge ikke kan færdiggøre deres erhvervsuddannelse fordi der er mangel på praktikpladser. Faktisk har der siden Bertel Haarder var undervisningsminister første gang tilbage i 80’erne været denne mangel. Dog er situationen værre en end nogensinde; med over 10.000 unge, som ikke kan få en praktikplads, klinger regerings målsætning om 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse.

3F Ungdom forstår ikke, at det først tog rigtig lang tid for Claus Hjort Frederiksen at give kommunerne tilladelse til at lave sociale klausuler ved offentligt byggeri, og bagefter slet ikke vil kigge på sagen for samme ved Femern Bro-byggeriet.

Alle er ikke gearet til en boglig uddannelse, hvorfor det er heldigt, at vi stadig har verdens bedste erhvervsuddannelser, men lige nu har regeringen mere fokus på skrappere krav til folkeskoleeksamen end at ville sikre den danske ungdom en fremtidssikret uddannelse.

Derfor kræver 3F Ungdom, at politikerne kommer op af stolen: Det kan ikke være rigtigt, at vi har en uddannelsesgaranti samtidig med, at 10.000 unge ikke kan færdiggøre deres uddannelse. Konkret mener vi, at det offentlige altid skal stille krav om optagelse af lærlinge hos byggeherren.

Kontaktperson:

Peter Bøgh

20129680

peter.bogh@3f.dk

Afsender:

3F Ungdom

Kampmannsgade 4
1790 København V

20129680

3fu@3fu.dk

http://www.3fu.dk