Nyt alternativ til kurser i mødeledelse

07. juni 2010   |   Teglkamp 6 Co.  |  Flere pressemeddelelser

Nu behøver ledergruppen hverken tage af sted på kurser eller hyre konsulenter – de kan som noget nyt vælge en ”Gør det selv pakke” og bruge 3 timer på at gøre ledermøderne mere relevante og interessante at deltage i. Konsulentfirmaet Teglkamp & Co. giver som noget nyt denne valgmulighed.

Nyt alternativ til kurser i mødeledelse

Nu behøver ledergruppen hverken tage af sted på kurser eller hyre konsulenter – de kan vælge en ”Gør det selv pakke” og bruge 3 timer på at gøre ledermøderne mere relevante og interessante at deltage i.

Kun hver 2. ledergruppe arbejde med udvikling af ledergruppen

Ifølge Teglkamp & Co.s undersøgelse blandt 300 ledere er det kun halvdelen af ledergrupperne, hvor man arbejder med at udvikle ledergruppen. Undersøgelsen viser også:

  • At de fleste ledergrupper ifølge dem selv bruger for meget tid på drift og for lidt tid på strategi og udvikling af virksomheden
  • At hver 4. ledergruppe ikke er god til at samarbejde
  • At i hver 5. ledergruppe møder deltagerne ofte uforberedte op.

Teglkamp & Co har lavet en anden undersøgelse, som viser at evaluering af møderne giver bonus. Det højner kvaliteten og resultaterne og det betyder at 3 ud af 4 går fra mødet med en positiv oplevelse af mødet.

Hvorfor overhovedet bruge tid på at gøre ledermøderne bedre?

Fordi ledermøder er basen for ledernes virke. Det er her der skabes fælles fodslag om mål og strategier. Det er her man drøfter konkrete problemstillinger og udfordringer. Den tid, der bruges i ledergruppen og ikke mindst, hvordan den bruges, har stor betydning for virksomhedens udvikling og resultater.

Invester 3 timer i ledergruppen og få mærkbare resultater

Teglkamp & Co. har gennem adskillige år kørt 3-timers seancer med ledergrupper, hvor rammerne for ledergruppens arbejde, arbejdsformen og ledergruppens samspil kigges efter i sømmene og justeres sammen med ledergruppen. Mere skal der ikke til for at skabe mærkbare ændringer.

”Gør det selv pakken”

Der kan være mange grunde til, at en ledelse ikke ønsker at anvende konsulenter eller at tage af sted på kurser. Det kan være omkostninger eller det kan være, at man synes, at man godt kan selv. For de virksomheder kan Teglkamp & Co nu tilbyde en ”Gør det selv pakke”. Virksomheden får følgende:

·         Kortlægning og evaluering af ledergruppens rammer og arbejdsform gennem en internetbaseret spørgeundersøgelse blandt ledergruppens medlemmer

·         Levering af data om ledergruppens rammer og arbejdsform i form af oversigter og grafer

·         Inspirationsguide med forslag til, hvorledes ledergruppens selv kan arbejde med materialet på et ledermøde.

Virksomhederne kan selvfølgelig som hidtil vælge at lade en konsulent køre processen.

Susanne Teglkamp, direktør i konsulentfirmaet Teglkamp & Co., siger:

”Det er ofte så lidt der skal til for at skabe synlige og mærkbare resultater i en ledergruppe. Vi mener, at vi med vores tilbud om en ”Gør det selv pakke” har fjernet nogle af de sidste argumenter for, at ledergruppen får arbejdet med sig selv.

Det behøver med dette koncept hverken at være dyrt eller tidkrævende. Hvilken ledergruppe har ikke råd til at bruge 4.000 kr. og 3 timer af deres tid?”Yderligere oplysninger:
Direktør Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co., telefon 48 22 11 41 / 21 60 29 99,
e-mail: ste@teglkamp.dk

Om Susanne Teglkamp
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Susanne er uddannet jurist og reserveofficer og har bred erfaring fra både den private og den offentlige sektor. Hun har bl.a. være kommunaldirektør, HRdirektør i to forskellige IT-virksomheder og har i mange år arbejdet som managementkonsulent.

Om Teglkamp & Co.
Teglkamp & Co. arbejder ud fra perspektivet: ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at vi møder lederne på deres bane. Vi tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og arbejder ud fra en praktisk tilgang til udfordringerne.
Teglkamp & Co. arbejder bl.a. med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, projektledelse, karriererådgivning, web-baserede analyser. Se mere på www.teglkamp.dk

Kontaktperson:

Susanne Teglkamp

48221141

ste@teglkamp.dk

Afsender:

Susanne Teglkamp

Rosenvænget 16
3400 Hillerød

48221141

info@teglkamp.dk

http://www.teglkamp.dk