Nye tal: Først om 109 år har vi ligeløn

06. marts 2021   |   Tænketanken Cevea  |  Flere pressemeddelelser

Først i 2130 har vi opnået ligeløn for store grupper på det danske arbejdsmarked, hvis udviklingen fortsætter i samme tempo som siden 1994. Det viser nye tal fra Tænketanken Cevea. Der er brug for initiativer og bedre overenskomster, der kan gøre op med den lave løn i traditionelle kvindejob, hvis udviklingen skal gå hurtigere.

”Vi har sammenlignet lønnen indenfor forskellige kompetenceniveauer. Værst ser det ud for job som sygeplejerske, pædagog, finansøkonomer og diplomingeniører - det vi kan kalde mellemniveauet. Her skal vi vente 109 år på ligeløn mellem kvinder og mænd, udtaler Alexander Grandt Petersen, Vicedirektør i Tænketanken Cevea 

Tænketanken Cevea har sammenlignet lønnen mellem kønnene indenfor 5 forskellige færdigheds- og kompetenceniveauer: Lederehøjeste kompetenceniveaumellemniveaugrundniveau og øvrige. For at forudsige, hvornår de forskellige grupper opnår ligeløn, hvis den nuværende udvikling fortsætter, har tænketanken set på udviklingen siden 1994Værst ser det ud, for lønmodtagerne på mellemniveau, der må vente 109 år for at opnå ligelønBedst ser det ud for lønmodtagerne på grundniveau, der skal vente 71 år på ligeløn. Siden 1994 er kvinderne kommet 5-7 pct.-pointtættere på mændenes løn, men løngabet er fortsat stort. 

”Vores analyse viser, at jo flere kvinder, der er i en bestemt type job jo mere træg går udviklingen. Jo mere kvindedomineret et fag er, jo lavere er lønnen. Tag bare mellemniveauet, som har størst andel af kvinder. Her er der også stor forskel på lønnen. Mens en pædagog tjener 35.000 kr. om månedeninkl. Pension, hvis vedkommende arbejder fuldtid, så tjener en kommunalansat tekniker i bygge og anlæg 46.000 kr.”, udtaler Alexander Grandt Petersen. “Selv når kravet til kompetencer er nogenlunde ens, så viser det sig at lønmodtagere i mandsdominerede fag tjener mest.  

Derfor handler det ifølge Tænketanken Cevea ikke kun om at sikre samme løn indenfor hver jobfunktion. Der skal ske et løft af kvindedominerede jobs, der skaber samme værdi, som jobs hvor der flest mænd ansatDet er en vanskelig men nødvendig diskussion. 

Efter et år med nedlukninger kan enhver efterhånden se hvor meget samfundsværdi vores pædagoger, sygeplejersker og plejepersonale bidrager med. Kvindefagene er uundværlige for vores samfund. Den ulige løn er også en fortælling om, at kvindedominerede job konsekvent er blevet lavt værdisat. Den ulighed er den vigtigste at få gjort op med, hvis kvinder og mænd skal opnå ligeløn – og hvis det skal ske hurtigere end om 109 år, udtaler Alexander Grandt Petersen  

Analysen viser også, at det ikke kun er når vi sammenligner på tværs af jobs, at mænd tjener mest. I 70 pct. af jobtyperne på mellemniveau tjener mænd mindst 1.000 kr. mere om måneden end kvinder. Til sammenligning er der kun 9 pct. af jobtyperne på mellemniveau, hvor kvinder tjener mindst 1.000 kr. mere end mænd. F.eks. tjener en mandlig sygeplejerske i det offentlige i gennemsnit 2.838 kr. mere om måneden (inkl. ferie og pension) end en kvindelig sygeplejerske. Det tyder på, at mændene tager den største bid af den del af lønnen, der er til forhandling decentralt. 

”Egentlig er skandalen jo ikke, at vi skal vente 109 år på ligeløn. Den egentlig skandale er, at vi ikke allerede har ligeløn i dag. Ingen politikere, virksomheder og fagforeninger kan forsvare, at der er så store forskelle. Det ser ud til, at det især er ligelønslovens ord om ligeløn for arbejde af samme værdi, der i praksis er svær at håndhæve. Hvis regeringen ville være visioner, så var det lige netop her de fandt løsninger, sammen med arbejdsmarkedets parter, så vi på få år kan tage nogle store spring i retning af ligeløn for kvinder og mænd. ”  Kontaktperson:

Alexander Grandt Petersen

41400033

agp@cevea.dk

Afsender:

Tænketanken Cevea

Vesterbrogade 124 B 3 tv
1620 København V

cevea@cevea.dk

https://www.cevea.dk